zwangere vrouw heeft afspraak bij de verloskundige

De verloskundige begeleidt de normale zwangerschap en bevalling. Als er tijdens de zwangerschap, de bevalling of in het kraambed complicaties optreden, dan zorgt de verloskundige voor een verwijzing naar een gynaecoloog of kinderarts. Een kraamverzorgster helpt de verloskundige tijdens de bevalling en biedt gedurende de kraamtijd zorg aan de kraamvrouw en de baby.

Let op: veranderingen door de coronacrisis

Door de coronacrisis is de informatie in dit artikel helaas niet of minder van toepassing. Ook is het mogelijk dat het op dit moment anders georganiseerd is dan hieronder besproken. Bekijk de actuele informatie over corona en je zwangerschap, bevalling en baby >>

Kinderwens spreekuur bij de verloskundige

Als je zwanger wilt worden, kan je naar het kinderwens spreekuur. Tijdens het kinderwens spreekuur wordt voorlichting gegeven over hoe je de kans op een gezond kind kan vergroten en over het inschatten van de risico’s op mogelijke problemen of afwijkingen. Niet iedere verloskundigenpraktijk heeft een kinderwens spreekuur. Je kan hiervoor op de websites kijken van de verloskundigenpraktijken bij jou in de buurt of je kan natuurlijk gewoon even bellen.

Eerste afspraak bij de verloskundige

Zodra je weet dat je zwanger bent, kan je een afspraak maken met een verloskundige. De eerste afspraak vindt meestal plaats tussen de achtste en tiende week van je zwangerschap.

Tijdens de eerste afspraak zal de verloskundige aan de hand van jouw laatste menstruatie berekenen hoe lang je ongeveer al zwanger bent en de voorlopige uitgerekende datum vaststellen. Tijdens de termijnecho kan de zwangerschapsduur met meer zekerheid worden vastgesteld. De verloskundige past hierna indien nodig de uitgerekende datum aan.

Ook meet de verloskundige je bloeddruk op en neemt zij zelf bloed bij je af voor onderzoek, of ze geeft je een verwijzing voor bloedonderzoek bij een priklab. Sommige verloskundigen wegen je om je gewichtstoename in de gaten te houden. Soms wordt je gevraagd om wat urine in te leveren voor onderzoek naar de aanwezigheid van suiker of eiwit. Suiker in je urine kan een aanwijzing zijn dat je zwangerschapsdiabetes ontwikkelt.

Daarnaast zal de verloskundige tijdens de eerste afspraak veel vragen stellen, onder meer over erfelijke afwijkingen in jouw familie en de familie van de vader van de baby. Het is dan ook handig als de vader tijdens het eerste gesprek ook aanwezig is, maar dit is zeker niet verplicht.

Verder worden er persoonlijke vragen gesteld, bijvoorbeeld of je nare seksuele ervaringen hebt gehad in het verleden. De verloskundige weet dan of ze er bijvoorbeeld rekening mee moet houden dat je mogelijk moeite zult hebben met inwendig onderzoek. Hoewel de verloskundige dit dus vraagt met een doel, ben je zeker niet verplicht hier (uitgebreid) antwoord op te geven.

Bezoeken aan de verloskundige tijdens je zwangerschap

Tijdens je zwangerschap bezoek je de verloskundige tien tot veertien keer. In het begin is dit ongeveer eens per 4 weken, later eens per 2 weken en uiteindelijk wekelijks. De verloskundige houdt in de gaten of je goed gezond blijft en je ook goed blijft voelen. Ze geeft voorlichting over de zwangerschap en advies over onder meer voeding en leefstijl.

Door aan de buik van de moeder te voelen en naar het hartje van de baby te luisteren houdt de verloskundige in de gaten of het kind in de baarmoeder zich goed ontwikkelt. Ze geeft informatie over prenatale screening en ze bespreekt de voor- en nadelen hiervan. Ook bereidt de verloskundige je voor op de bevalling en bespreekt ze met je hoe je wilt bevallen. De verloskundige signaleert het als er complicaties dreigen op te treden en zorgt indien nodig voor een verwijzing naar een gynaecoloog.

De verloskundige bij de bevalling

Als je tussen week 37 en 42 van je zwangerschap bevalt, zal de verloskundige de bevalling begeleiden. Beval je vóór week 37 of na week 42 en/ of is er sprake van een medische indicatie, dan gebeurt dit onder begeleiding van een gynaecoloog.

Zodra de weeën beginnen, kan je de verloskundige (laten) bellen. De verloskundige schat onder meer aan de hand van de tijd tussen de weeën in of ze al komt of dat ze nog even wacht. Sommige verloskundigen vragen je te wachten met bellen tot er een bepaalde tijd tussen de weeën zit en/of de weeën een bepaalde tijd duren.

Als je hebt aangegeven dat je in het ziekenhuis wilt bevallen, bekijkt de verloskundige na binnenkomst of er nog voldoende tijd is om naar het ziekenhuis te gaan en zo ja, of het al tijd is om naar ziekenhuis te gaan. Indien dit niet meer mogelijk is of als je thuis wilt bevallen, zorgt de verloskundige dat alles klaar wordt gezet voor een thuisbevalling.

De verloskundige houdt tijdens de bevalling jouw gezondheid en die van de baby in de gaten en grijpt in als dat nodig is. Ze ondersteunt en begeleidt je bij het opvangen van de weeën en geeft aanwijzingen bij het persen. Mochten er complicaties optreden of dreigen op te treden, dan belt de verloskundige voor advies naar een gynaecoloog en/of besluit ze dat je (alsnog) in het ziekenhuis moet bevallen.

Na de bevalling controleert de verloskundige de gezondheid van de baby en voert ze bij de baby de zogenaamde Apgar-score uit. Ook controleert ze jouw gezondheid en kan ze indien nodig hechtingen aanbrengen.

Verloskundige controle in de kraamperiode

In de eerste zeven tot tien dagen na de bevalling komt de verloskundige een of meerdere keren bij je thuis voor controle en begeleiding. De verloskundige biedt steun bij het herstellen van de bevalling, zowel lichamelijk als emotioneel, geeft hulp bij het geven van borstvoeding en controleert de gezondheid van de baby. De verloskundige heeft een belangrijke rol bij het signaleren van eventuele lichamelijke of psychische complicaties bij jou of je pasgeboren baby. Ook de kraamverzorgster houdt dit in de gaten. Indien zij complicaties signaleert, bespreekt ze dat met de verloskundige. De verloskundige beslist vervolgens wat er gebeuren moet.

Ongeveer zes weken na de bevalling heb je een laatste, afsluitende controle bij de verloskundige. Tijdens deze controle bespreek je hoe de zwangerschap en bevalling zijn verlopen en hoe je het hebt ervaren. Ook kun je vragen stellen. Als er complicaties zijn geweest, vertelt de verloskundige of dit gevolgen kan hebben voor een volgende zwangerschap en zo ja, welke.

Hoe kies je een verloskundige?

Bij de meeste verloskundigenpraktijken werken meerdere verloskundigen in diensten. Omdat je van tevoren natuurlijk niet weet wanneer en hoe laat je gaat bevallen en je (meestal) dus niet kan kiezen voor een specifieke verloskundige, is het vooral belangrijk een verloskundigenpraktijk te zoeken die bij je past. In Nederland hebben alle verloskundigen dezelfde hbo-opleiding gevolgd en alle verloskundigenpraktijken moeten aan dezelfde eisen voldoen, dus het verschil zit hem met name in de werkwijze en sfeer binnen een praktijk.

Je kan je huisarts vragen naar een goede verloskundigenpraktijk in de buurt, je kan vrienden, vriendinnen en kennissen in de omgeving vragen naar hun ervaringen en je kan natuurlijk ook een hoop te weten komen via het internet.

Kosten verloskundige

De consulten van een verloskundige worden geheel vergoed binnen het basispakket van je zorgverzekering. Ook de begeleiding tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode vallen hieronder, dit gaat ook niet ten koste van je eigen risico.