betekenis namen van baby die op zijn buik ligt met badcape aan

De betekenis van namen is één van de overwegingen bij het kiezen van een babynaam. Bekijk de betekenis van de populairste namen, en zoek de betekenis op van andere namen. Wat betekent jouw leukste babynaam?

Betekenis namen: wat betekent mijn favoriete naam?

Staat jouw favoriete naam niet in de top 10? Vul hieronder de naam van je keuze in. Je vindt dan niet alleen de betekenis, maar ook het aantal keren dat een naam voorkomt in Nederland en leuke wetenswaardigheden.

Betekenis namen: populairste meisjesnamen

De top 10 meisjesnamen is een gevarieerde lijst. Er staan voornamen met allerlei herkomsten in, zoals Hebreeuwse en Arabische namen.

Julia

Julia betekent ‘de jeugdige’ of ‘aan Jupiter gewijd’. Er zijn twee mogelijke betekenissen, omdat het niet helemaal zeker is waar Julia van afgeleid is. De meisjesnaam kan afkomstig zijn van de Latijnse naam Julius. Die naam verwijst naar de eerste, wollige baardharen van een jongen en staat daarom symbool voor jeugdigheid. Het is ook mogelijk dat Julia verwijst naar Jupiter, de Romeinse oppergod.

Emma

Emma betekent ‘verbonden, machtig’. De naam is waarschijnlijk een verkorte vorm van namen met de Germaanse naamstam ‘ermin’ of ‘irmin’. Deze naamstammen verwijzen naar Tiwaz, die rond het begin van onze jaartelling de Germaanse oppergod was.

Sophie

Sophie betekent ‘wijsheid’. Deze meisjesnaam is een afgeleide van het Griekse woord σοφία (sophia), dat ook wel als voornaam wordt gebruikt. De voornaam is niet alleen in Nederland geliefd, in veel Engelstalige landen staat de naam ook in de top 10.

Tess

Tess betekent ‘zomer’ of ‘jageres’. Het is een afkorting van de meisjesnaam Theresia, die twee betekenissen kan hebben. Mogelijk verwijst deze naam naar het Griekse woord ‘theros’, dat ‘warmte, zomer’ betekent. Een andere Grieks woord dat de bron voor deze naam kan zijn is ‘thèraein’, wat ‘jagen’ betekent. In dat geval is de betekenis ‘jageres’.

Zoë

Zoë betekent ‘leven’. In de Griekse vertaling van de Bijbel is Zoë de naam van de eerste mens en oermoeder van de mensen. Deze persoon is bij ons beter bekent als Eva. Het Griekse woord ‘zooè’ betekent dan ook letterlijk ‘leven’.

Pasgeboren meisje

Mila

Mila betekent ‘geliefd’. Het is een variant op Slavische namen met het element ‘milu’ erin. Het woord ‘mila’ komt ook voor in het moderne Italiaans. Daar betekent het ‘duizend’. Wil je deze naam aan je dochter geven? Dan kan je dus zelf kiezen welke betekenis je meegeeft.

Anna

Anna betekent ‘lieflijke, begenadigde’. Het is een Hebreeuwse babynaam die onder meer bekend is uit de Bijbel. Zo komt er een profetes voor in het Bijbelboek Lucas 2. Daarnaast wordt wel gezegd dat de moeder van de heilige maagd Maria de naam Anna droeg.

Sara

Sara betekent ‘vorstin’. Het is de vrouwelijke vorm van het Hebreeuwse woord ‘sjar’, dat ‘vorst’ betekent. De bekendste Sara is de vrouw van Abraham in de Bijbel. Zij heette oorspronkelijk Sarai, dat ‘vorstelijk’ betekent. Toen zij zwanger werd, veranderde God haar naam in Sara, omdat haar nageslacht koningen zou voortbrengen.

Eva

Eva betekent ‘de leven gevende’. De naam is vooral bekend uit de Bijbel. Eva en Adam waren de eerste mensen op aarde. Daarmee is Eva de oermoeder van alle mensen. Zowel in Nederland als wereldwijd is het een populaire naam, die onder meer door veel beroemde actrices wordt gedragen.

Noor

Noor betekent ‘licht’ of ‘eer’. Noor is afgeleid van Eleonora, dat verwijst naar het Arabische woord ‘ellinor’. Dit betekent ‘God is mijn licht’. Het is ook mogelijk dat Noor een verkorte vorm is van Honora. Deze Latijnse naam verwijst naar het woord ‘honor’ en betekent ‘eer’.

Betekenis namen: populairste jongensnamen

De lijst met populairste jongensnamen bevat opvallend veel Bijbelse namen. Daarnaast zien we veel korte, stoere jongensnamen.

Lucas

Lucas betekent ‘afkomstig uit Lucanië’, een gebied in het zuiden van Italië. De jongensnaam is vooral bekend geworden door de evangelist Lucas. Hij schreef het Bijbelboek Handelingen, dat over de apostelen van Jezus gaat.

Levi

Levi betekent ‘aanhankelijkheid’ of ‘zich aansluitend’. Het is een Hebreeuwse naam, die voorkomt in de Bijbel. Levi was de derde zoon van Stamouders Jakob en Lea, en daarmee een van de grondleggers van het Joodse volk.

Finn

Finn betekent ‘vink’ of ‘wit’. Daarnaast kan de naam verwijzen naar het Finse volk. Mogelijk is deze jongensnaam een oudere vorm van het Ierse ‘Fionn’. Dit is een mythologische naam, met als betekenis ‘blank, wit’. Het is een oude voornaam die al in het boek Beowulf voorkomt, dat rond de 10e eeuw werd geschreven.

Sem

Sem betekent ‘de naam is God’. Waarschijnlijk is deze naam een afkorting van Samuel. Er zijn ook andere verklaringen. Zo kwam de naam als zelfstandige naam al voor in de Bijbel. Daarnaast kan het een variant op de Friese naam Sjamme zijn. In dat geval betekent Sem ‘beschermer, koning’.

Noah

Noah betekent ‘rust, troost’. Deze naam is de Engelse variant van Noach, bekend van het Bijbelverhaal over de zondvloed en de ark. De naam wordt zowel voor jongens als meisjes gebruikt, maar is het populairst als jongensnaam. Voor meisjes is Noa gebruikelijker.

Daan

Daan betekent ‘mijn rechter is God’. De naam is een afkorting van Daniël, een Hebreeuwse naam die bekend is uit het Oude Testament. Daan is al jaren razend populair in Nederland en stond de afgelopen tien jaar maar liefst zes keer op nummer 1.

Luuk

Luuk betekent ‘afkomstig uit Lucanië’. Dat is dezelfde betekenis als Lucas, waar deze jongensnaam een afkorting van is. Buiten Nederland komt de naam Luuk bijna niet voor. Daar wordt de voorkeur gegeven aan spellingsvarianten als Luc en Luke.

Bram

Bram betekent ‘vader van vele volken’. De naam is afgeleid van Abraham, de stamvader van het Joodse volk. Oorspronkelijk werd dit Bijbelse figuur ook wel aangeduid als Abram, waar Bram een verkorte vorm van is geworden.

Mees

Mees betekent ‘de voortrekker’ of ‘oorlogszuchtige’. Het is niet zeker waar de naam Mees vandaan komt. De meest voor de hand liggende verklaring is het zangvogeltje, zoals de koolmees of de pimpelmees. De naam kan ook zijn afgeleid van Bartholomeüs of het Griekse Ptolemeus. In dat geval betekent het respectievelijk ‘de voortrekker’ of ‘oorlogszuchtige’.

Milan

Milan betekent ‘lief’ en ‘roem’. Het is een Slavische jongensnaam, wat een afkorting is van Miloslaw. Dit is een samenstelling van de woorden ‘milu’, dat ‘lief’ betekent’, en ‘slava’, dat ‘roem’ betekent. Beide betekenissen worden dus toegekend aan Milan.

Wat betekent mijn naam?

Natuurlijk kun je ook de betekenis van je eigen naam opzoeken en bekijken wat anderen van jouw naam vinden. Daarnaast kun je zien of jouw naam in de periode dat jij geboren werd ‘in de mode’ was.

Betekenis babynamen

De betekenis van een naam is voor veel ouders een belangrijke factor bij hun keuze. Naast de klank en hoe een naam bij de rest van het gezin past, kan de betekenis een groot onderdeel van een babynaam zijn.

Veel mensen verbinden zelfs kenmerken van hun persoonlijkheid aan hun naam. Uiteraard zijn er veel meer factoren die invloed op je persoonlijkheid hebben, maar dit laat wel zien hoe belangrijk een naam kan zijn. Veel succes met je keuze!