Verlofplanner

Uitgerekende datum

Vul je uitgerekende datum ( bereken ) in. De uitgerekende datum is het startpunt van deze planner. Mocht de bevalling op een andere datum plaatsvinden, dan kunnen de data voor de verlofsoorten verschuiven. Bespreek dit vooraf met jullie werkgevers.