Vader en moeder gaan ouderschapsverlof regelen voor pasgeboren baby en knuffelen samen de baby

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Sinds augustus 2022 wordt je salaris voor deze uren deels doorbetaald. Dit verlof geeft je de kans om meer tijd met je gezin door te brengen. Wat houdt ouderschapsverlof precies in en waarop heb je recht?

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Als je in loondienst werkt, krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren. Tot nu toe werd je salaris tijdens deze uren niet doorbetaald, maar dat is veranderd in 2022. Ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en is bedoeld om meer tijd door te kunnen brengen met je gezin.


In samenwerking met Rijksoverheid

Wat moet ik regelen als ik een kind krijg?

Bereid je goed voor met het persoonlijk overzicht van de Rijksoverheid. Vul de vragen in en weet waar je recht op hebt tijdens je zwangerschap en verlof. En wat jij moet regelen als je een kind krijgt.

Vul hier in

Voor ieder kind onder de 8 jaar kan je één keer ouderschapsverlof opnemen. Je kind moet wel op hetzelfde adres wonen als jij en je moet een vaste verzorger zijn voor het kind. Dit betekent dat je ook ouderschapsverlof kan opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Je kan ouderschapsverlof aanvragen zodra je bij je werkgever in dienst bent.

Ouderschapsverlof 2022

Sinds 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof uitgebreid. Nu krijg je de eerste negen weken van het ouderschapsverlof voor een deel doorbetaald. Je krijgt 70 procent van je dagloon uitbetaald, tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon (€228,76 bruto in 2022). Een voorwaarde is dat je deze negen weken doorbetaald verlof opneemt voor de eerste verjaardag van je kind. De rest van het verlof kan je opnemen tot je kind 8 jaar is.

Met deze uitbreiding wil de overheid ouders aanmoedigen om het ouderschapsverlof op te nemen en meer tijd door te brengen met hun gezin. Zo kan je als jonge ouder wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Dit helpt je om beter de balans te vinden tussen je werk en de zorg voor je kind.

Bevallen vóór augustus 2022?

Ook als je kindje al voor augustus 2022 geboren is, heb je in sommige gevallen recht op betaald ouderschapsverlof. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kindje is op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar.
  • Jij moet op dat moment in loondienst werken.
  • Je hebt nog niet al het ouderschapsverlof (26 keer het aantal uren dat je werkt) opgenomen.

Poll

Neem jij ouderschapsverlof op?


Ouderschapsverlof rondom de bevalling

Ook je partner heeft naast partnerverlof recht op ouderschapsverlof. Hij of zij heeft recht op hetzelfde aantal weken ouderschapsverlof als jij en krijgt ook de eerste negen weken doorbetaald tegen 70% loon. Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, maar kan je partner wel vragen het ouderschapsverlof anders in te delen. Hij of zij is namelijk niet verplicht het verlof te geven op de door jullie gewenste dagen.

Geboorteverlof voor partners

Je partner heeft na de bevalling ook recht op geboorteverlof. Dit is één keer het aantal uren dat je partner werkt. Deze worden helemaal doorbetaald. Daarnaast is er het recht op aanvullend geboorteverlof. Hierbij krijgt je partner 5 extra werkweken vrij die voor 70 procent van het loon worden uitbetaald. Je partner moet ze in de eerste 6 maanden na de bevalling opnemen. Binnen die 6 maanden mogen de weken verdeeld worden zoals je wil, maar wel in overleg met de werkgever.

Duur van het ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uur dat je werkt. Werk je normaal gesproken 40 uur per week? Dan heb je dus recht op 26 × 40 = 1040 uur verlof. Je overlegt met je werkgever hoe je die uren opneemt. Bijvoorbeeld uitgesmeerd over een langere of kortere periode, of opgedeeld in een aantal perioden.

De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind. Ben je in verwachting van een tweeling? Dan heb je dus recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof.

Ouderschapsverlof aanvragen

Ouderschapsverlof aanvragen doe je schriftelijk bij je werkgever. In de aanvraag schrijf je hoeveel verlof je wil opnemen en hoe je dit wil verspreiden. Je doet de aanvraag minimaal 2 maanden voordat het verlof begint.

Rechten tijdens ouderschapsverlof

Tijdens het ouderschapsverlof blijft je bestaande arbeidsovereenkomst gewoon geldig. Wanneer je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof, loopt het verlof gewoon door. Je kan wel met je werkgever afspreken om het verlof op een ander moment verder te laten doorgaan.

Je kan niet ontslagen worden omdat je ouderschapsverlof opneemt. Je kan wel tijdens het verlof om een andere reden ontslagen worden. In dat geval stopt het ouderschapsverlof op de eerste dag dat je werkloos bent.

Uitzonderingen

Voor sommige beroepsgroepen gelden andere regelingen. Je kan bijvoorbeeld op een ander aantal uren recht hebben. Ook is het (bij de regeling vóór augustus 2022) mogelijk dat je bij een deel van het verlof toch salaris krijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval in het primair onderwijs. Kijk dus na wat voor jou geldt, bijvoorbeeld in je CAO.

Ouderschapsverlof opnemen of niet?

Het ouderschapsverlof is een ingewikkelde regeling die wat uitzoek- en denkwerk vraagt. Hoeveel uur wil je opnemen, over welke periode en wat heeft dit voor gevolgen voor je salaris? Dit zijn belangrijke vragen die je jezelf van tevoren moet stellen. Zodra je het verlof hebt opgenomen, kan je dit namelijk alleen wijzigen met toestemming van je werkgever.

Meer informatie over ouderschapsverlof?
Zie de website van de Rijksoverheid.

De ouderschapsverlofregeling heeft een heel groot voordeel: de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met je kind. Het is dan ook zeker de moeite waard om je even goed in het onderwerp te verdiepen. Bespreek met een medewerker van de afdeling personeelszaken (P&O of HRM) welke regels er voor jouw situatie gelden en waar je recht op hebt.