Vrouw maakt gebruik van remifentanil tijdens bevalling

Remifentanil, toegediend door middel van een pompje dat jij zelf kunt bedienen, is één van de mogelijkheden die valt onder pijnbestrijding bij de bevalling in het ziekenhuis.

Remifentanil

Remifentanil is een morfine-achtig medicijn dat sneller, korter en sterker werkt dan pethidine. Op de operatiekamers wordt het al jaren gebruikt, maar de toepassing tijdens de bevalling is relatief nieuw. In deze vorm is remifentanil niet geregistreerd als gangbaar middel. Daarom zal je altijd toestemming moeten geven voor het toedienen ervan.

Toediening van remifentanil

Toediening van remifentanil gebeurt door middel van een infuus. Door dit infuus krijg je continu een lage dosering van het middel toegediend, die de pijn van de weeën dempt. Verder kan jij door middel van een pompje jezelf een extra dosis geven. Met een druk op de knop onderdrukt een golf remifentanil de pijn van een wee.

Het vereist wel enige timing. Omdat het middel een minuut of twee nodig heeft om in te werken, is het niet handig om op het hoogtepunt van de pijn een extra dosis toe te dienen. Dit kan het beste tussen de weeën in gebeuren.

Remifentanil verliest zijn werking na langdurig toedienen. Daarom is remifentanil alleen geschikt als de bevalling al voldoende gevorderd is en het niet lang meer zal duren voor je baby geboren wordt. Er zit een limiet aan hoeveel je jezelf kan toedienen, om een overdosis te voorkomen.

Bijwerkingen

 • Jeuk. Jeuk is een mogelijke bijwerking van remifentanil, maar dit gaat meestal snel over na het stoppen van de toediening.
 • Misselijkheid. Ook misselijkheid stopt snel na de toediening.
 • Sufheid. Sommige vrouwen ervaren een kortdurende sufheid bij toediening van remifentanil. Je kan er dus een beetje slaperig van worden.
 • Ademhalingsproblemen. Een zeldzame bijwerking is het vertragen van de ademhaling en een bijkomende verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed.

Voordelen

 • Remifentanil werkt snel en is ook snel weer uitgewerkt.
 • Je hebt zelf controle over hoeveel je krijgt toegediend.
 • Een overdosis is niet mogelijk.
 • Door de pijnstillende werking kan je meer rust ervaren tussen weeën door, wat de bevalling ten goede komt.
 • Er is geen anesthesist nodig, er is minder wachttijd en er is geen prik in de rug nodig.

Nadelen

Voor de moeder

 • Remifentanil werkt minder goed dan een ruggenprik.
 • De effecten van remifentanil worden nog onderzocht.
 • Er is een infuus nodig.
 • De bijwerkingen kunnen vervelend zijn en vereisen continue controle van zowel moeder als kind. Bloeddruk, ademhaling, hartslag en zuurstofgehalte worden constant gemeten. Ook wordt de baby constant in de gaten gehouden met een CTG.
 • Met remifentanil moet je in bed blijven liggen en mag je niet meer rondlopen.
 • Niet alle ziekenhuizen bieden remifentanil als pijnbestrijding bij de bevalling. Ga dit dus altijd goed na.
 • Remifentanil mag pas laat in de bevalling worden toegediend. Als de vroege ontsluitingsweeën al erg pijnlijk zijn, is remifentanil dus niet geschikt als pijnbestrijding.

Voor de baby

 • Remifentanil komt door de bloedbaan via de placenta ook bij de baby terecht. Die kan kortdurend dezelfde bijwerkingen als jij ervaren.

Wanneer is het niet verantwoord?

 • Bij overgevoeligheid voor remifentanil.
 • Als eerder een middel is toegediend dat de werking van remifentanil versterkt.
 • Als de bevalling niet ver genoeg gevorderd is.

Download onze app

#1 zwangerschaps- en baby-app