vader met pasgeboren baby tijdens vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof, of partnerverlof, stelt jou in staat om tijd door te brengen met jullie kindje vlak na de geboorte. Het vaderschapsverlof in Nederland is uitgebreid. Sinds 1 januari 2019 bestaat het uit eenmaal het aantal werkuren per week betaald verlof (het geboorteverlof).

Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof is bedoeld om je de kans te geven bij je partner en je kindje te zijn de eerste dagen na de geboorte. Dit is positief voor de hechting tussen jou en je baby, en daarnaast prettig voor je net bevallen vrouw. Vaderschapsverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of geboorteverlof genoemd.

Na de geboorte van jullie kindje, moet je zo snel mogelijk bij je werkgever aangeven wanneer je het kraamverlof op wilt nemen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Je werkgever mag deze aanvraag niet weigeren.

Vaderschapsverlof uitgebreid vanaf 2019

Voorheen kreeg je 2 dagen partnerverlof en mocht je daarnaast nog 3 dagen ouderschapsverlof opnemen na de bevalling. De werkgever mocht deze 3 dagen verlof niet weigeren. Sinds 1 januari 2019 zijn de regels veranderd. Dankzij de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof je krijgt als kersverse papa of mama nu langer betaald verlof!

Partners krijgen nu namelijk standaard eenmaal het aantal werkuren per week partnerverlof. Werk je normaal gesproken 4 dagen 8 uur per week, dan krijg je dus 4 keer 8 uur (32 uur) partnerverlof. Deze uren mag je naar eigen keuze indelen, maar moeten wel opgenomen worden in de eerste 4 weken na de geboorte van jullie kindje.

Met deze wijziging vervalt het recht op 3 dagen ouderschapsverlof dat de werkgever niet mag weigeren. Je hebt nog steeds recht op hetzelfde aantal weken ouderschapsverlof, maar je werkgever is niet meer verplicht deze toe te zeggen op de door jou gewenste dagen. Hij kan je vragen het ouderschapsverlof anders in te delen.

Vaderschapsverlof in de EU

Het aantal dagen dat je als partner recht hebt op kraamverlof (vaderschapsverlof) loopt binnen de EU nogal uiteen. Zo krijg je in Finland maar liefst 54 dagen betaald vaderschapsverlof en is dit in Italië maar één dag. In een aantal landen binnen Europa is vaderschapsverlof niet eens vastgelegd in de wet.

Vaderschapsverlof wereldwijd

Niet alleen binnen de EU, maar over de hele wereld is vaderschapsverlof (kraamverlof) anders geregeld. Uit onderzoek van ILO (pdf, 15.5 MB) naar vaderschapsregelingen in 167 landen blijkt dat maar liefst 88 landen vaderschapsverlof niet hebben opgenomen in de wet. Van de landen die niet in het onderzoek zijn opgenomen, zijn de gegevens niet beschikbaar.

Wij zetten de meest opvallende landen op een rijtje, van landen met de meest voordelige, naar landen met de minst voordelige vaderschapsverlofregeling. Hierbij is het ouderschapsverlof buiten beschouwing gelaten.

Slovenië is dus koploper met betrekking tot vaderschapsverlof (kraamverlof). Daar heb je 3 maanden betaald verlof. In IJsland krijg je ook 3 maanden verlof, maar wordt niet je volledige salaris uitbetaald.

Vaderschapsverlof

Wanneer recht op partnerverlof?

Je kan partnerverlof aanvragen wanneer je de partner bent van de moeder van het kind. Volgens de wet ben je partner van de moeder als je:

  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • haar echtgenoot bent;
  • haar kind erkent.

Tijdens het geboorteverlof heb je recht op een volledige doorbetaling van je salaris. Je werkgever is hier verantwoordelijk voor.

Partnerverlof aanvragen en opnemen

Partnerverlof vraag je minstens 2 maanden voor de uitgerekende datum aan bij je werkgever. Het verlof mag je direct na de bevalling aaneengesloten opnemen, maar je kan er ook voor kiezen om het anders in te delen.

Wel moet je het opnemen binnen 4 weken nadat je baby is geboren bij een thuisbevalling of thuis is gekomen na een ziekenhuisbevalling. Dit verlof mag je werkgever niet weigeren.

Calamiteitenverlof voor de bevalling

Wanneer je vrij neemt omdat je partner moet bevallen, kan je calamiteitenverlof opnemen. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof mag je werkgever niet weigeren. Wel mag je werkgever je achteraf vragen om te bewijzen dat het verlof nodig was. Je salaris loopt tijdens dit verlof gewoon door.

In je CAO of in de regeling van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad kunnen andere afspraken staan over calamiteitenverlof. Als dit het geval is, gelden de afspraken die daar vermeld staan.

Lees meer over kraamverlof, partnerverlof en calimiteitenverlof op de website van de Rijksoverheid.