Vader geniet van zijn geboorteverlof met baby op schoot

Deze pagina bevat extra informatie voor de pers rondom het persbericht "Groot enthousiasme onder partners voor extra geboorteverlof".

Groot enthousiasme onder partners voor extra geboorteverlof

Vanaf 1 juli kunnen partners 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Vrijwel alle partners willen van deze regeling gebruikmaken. Toch hebben veel aanstaande vaders en co-moeders dit verlof nog niet aangevraagd.

Dit blijkt uit onderzoek van 24Baby.nl onder ruim 1.000 aanstaande vaders en co-moeders. Maar liefst 96% van de partners van zwangere vrouwen wil gebruik maken van de nieuwe regeling. Slechts 18% heeft al extra verlof aangevraagd. Velen vinden het lastig om het verlof met hun werkgever te bespreken. Anderen zijn bang inkomen mis te lopen.

Reactie werkgever positief

De mogelijke reactie van de werkgever leidt tot twijfel om het extra geboorteverlof aan te vragen. Opvallend genoeg geeft 93% van de partners die het verlof al hebben aangevraagd aan dat hun werkgever neutraal of zelfs positief reageerde. Deze zorg lijkt dus in de meeste gevallen onterecht.

Werkgevers kunnen nog wel winst behalen in het voorlichten van hun werknemers. Veel werkgevers scoren slecht op dit vlak, vooral voor beroepen met lagere inkomens. De respondenten met een bovenmodaal salaris kreeg 11% voorlichting van de werkgever. In de salarisschaal tot €25.000 was dit slechts 3%.

Extra verlof populair

Partners van zwangere vrouwen zijn enthousiast over de mogelijkheid meer verlof op te nemen. Een belangrijke reden om het extra geboorteverlof op te nemen is extra tijd om aan hun nieuwe rol als ouder te wennen (53,1%) en om als gezin samen te zijn (24,6%). Daarnaast willen partners graag een gelijke verdeling in de zorgtaken (30,8%). Verreweg de meest genoemde reden is het ondersteunen van de partner (76,9%).

Sommige reacties laten wel zien dat er zorgen zijn over inkomstenverlies. Tijdens het verlof vergoedt het UWV 70% van het (maximum) dagloon. Van de kleine groep die geen gebruik wilt maken van het verlof geven 6 op de 10 aan dat het mislopen van loon een belangrijke reden is om door te blijven werken.

Verlof spreiden

Ruim de helft van de respondenten wil het verlof gespreid opnemen. Zo kunnen eventuele bezwaren als werkdruk en inkomensverlies beter opgevangen worden. Om dit zo optimaal mogelijk te plannen, kunnen aanstaande ouders gebruikmaken van de Verlofplanner. Hierin kunnen zij hun zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof nauwkeurig indelen. Dit kan veel onzekerheid en twijfel wegnemen.

Download hier de volledige onderzoeksresultaten.

Methoden

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online survey met 32 vragen over de mening en ervaring van partners van een zwangere vrouw rondom de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 1.055 partners hebben de survey ingevuld.

Over 24Baby

www.24baby.nl is de grootste website op het gebied van zwangerschap en baby’s. Als onafhankelijke informatiebron streeft de website ernaar om (aanstaande) ouders van volledige en betrouwbare informatie te voorzien.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de website 24Baby.nl? Neem dan contact op met Fabienne Janssen Lok: fabienne@24baby.nl