Zoekresultaten

21 - 40 van 81 namen

Vind babynamen

Krijn

Krijn is een meisjesnaam, die een variant is van de Latijnse naam Quirinus. Quirinus was de oorlogsgod van de Sabijnen, een volksstam die waarschijnlijk van de achtste tot de derde eeuw voor ... Lees meer over Krijn

Petrus

Petrus is een jongensnaam die komt van het Griekse ‘petra. Dit betekent ‘rots’, als een symbool van vastheid en betrouwbaarheid. Petrus is bekend uit de Bijbel, het is de bijnaam die Jezus aan ... Lees meer over Petrus

Martinus

Martinus is een jongensnaam die oorspronkelijk een Latijnse bijnaam was. De naam werd vooral gebruikt voor slaven en later voor martelaren. Het is een verkleinvorm van ‘martius’, wat ‘van Mars’ ... Lees meer over Martinus

Lucius

Lucius is een jongensnaam die is afgeleid van het Latijnse woord ‘lux’, dat ‘licht’ betekent. In de Romeinse tijd werd Lucius al als voornaam gebruikt. Zowel de naam Lucius als de vrouwelijke ... Lees meer over Lucius

Marcus

Marcus is een Latijnse naam. Het is vermoedelijk een afleiding van Mars, de god van de oorlog. Marcus is onder anderen bekend uit de Bijbel: hij schreef een evangelie en vergezelde Paulus op ... Lees meer over Marcus

Marinus

Marinus is een jongensnaam, die is afgeleid van het Latijnse woord ‘mare’, dat ‘zee’ betekent. De betekenis van de naam is dus ‘van de zee’. Pas in de zestiende eeuw kwam de naam in ons land in ... Lees meer over Marinus

Patricius

Patricius is een Latijnse jongensnaam die ‘patriciër, patricisch, adellijk’ betekent. De naam is vooral bekend in de vorm Patrick, vanwege de heilige Patrick uit de vierde eeuw, die Ierland ... Lees meer over Patricius

Maximiliaan

Maximiliaan is een Latijnse naam, afkomstig van het woord ‘maximus’. Dit betekent ‘de grootste’. Oorspronkelijk was Maximus een eretitel voor succesvolle legeraanvoerders, later werd het een ... Lees meer over Maximiliaan

Mauritius

Mauritius is een jongensnaam die uit het Latijn komt. Het is een uitbreiding van ‘maurus’, dat ‘Moor, bewoner van Mauretanië’ betekent. In het zuidelijke deel van de Nederlanden kwam de naam ... Lees meer over Mauritius

Clemens

Clemens is een jongensnaam uit het Latijn en betekent ‘zachtmoedig, toegevend, genadig’, het woord clementie komt hier ook vandaan. Al vroeg in de middeleeuwen was de naam bekend, er is een ... Lees meer over Clemens

Marius

De naam Marius komt uit het Latijn en is afgeleid van het woord ‘maris’, dat ‘man’ betekent. Marius betekent dus ‘de mannelijke’. Waarschijnlijk is er geen enkele relatie met het woord ‘mare’, ... Lees meer over Marius

Dominicus

Dominicus is een Latijnse naam, de betekenis ervan is ‘de Heere toebehorend’ of ‘op de dag des Heeren (zondag) geboren’. De naam was al in de negende eeuw in Vlaanderen bekend, maar verspreidde ... Lees meer over Dominicus

Florentius

Florentius of Flora komt van het Latijnse woord ‘florens’, dat ‘bloeiend, bekoorlijk, in aanzien’ betekent. Flora was de godin van de bloemen en de lente. Al vroeg in de middeleeuwen kwam de ... Lees meer over Florentius

Augustinus

Augustinus is een jongensnaam, die een verkleinvorm is van het Latijnse Augustus. Dit betekent ‘geheiligd, gewijd, verheven, eerwaardig’. Letterlijk betekent het ‘vermeerderaar’. Het komt van het ... Lees meer over Augustinus

Antonius

Antonius is een jongensnaam die oorspronkelijk een Latijnse familienaam was, de betekenis ervan is onzeker. Mogelijk betekent het ‘de onschatbare’. Onder andere door de kruistochten werd deze ... Lees meer over Antonius

Floor

Floor is afgeleid van Florentius. Floor is afkomstig van het Latijnse woord ‘florens’. Dat betekent ‘bloeiend, bekoorlijk, in aanzien’. De naam is afgeleid van Florentius. ... Lees meer over Floor

Desideratus

Desideratus is een Latijnse naam, die 'de verlangde’ betekent. Deze naam was in de middeleeuwen onder andere bekend door de laatste koning van de Longobarden, Desiderius. Dit oorspronkelijk uit ... Lees meer over Desideratus

Laurentius

Laurentius is een Latijnse naam met de betekenis ‘uit Laurentum’. Dit was een stad in Latium, een regio in het midden van Italië. Ook brengt men de naam wel in verband met ‘laurier’. Dan zou het ... Lees meer over Laurentius

Renatus

Renatus is een jongensnaam die komt uit het Latijn en ‘wedergeboren’ betekent. Vermoedelijk verwijst deze naam naar de doop, die een teken is van het in geestelijke zin opnieuw geboren zijn, en ... Lees meer over Renatus

Pleun

Pleun is afgeleid van Apollonius. Apollonius is een Latijnse naam met de betekenis ‘tot Apollo behorend’. Apollo was de Griekse god van het licht, later ook van de dichtkunst, muziek en geneeskunst. Lees meer over Pleun

Vind babynamen

Zoek een naam en de betekenis