Zoekresultaten

41 - 60 van 63 namen

Vind babynamen

One

Het is mogelijk dat One afkomstig is van een woord dat dezelfde stam heeft als ons hedendaagse werkwoord ‘gunnen’. De betekenis zou dan ‘de vrijgevige’ zijn. Het is ook waarschijnlijk dat One ... Lees meer over One

Auke

Auke is afgeleid van Augustinus. Auke is een Friese jongensnaam, die is afgeleid van de naam Aue. De herkomst en betekenis van deze naam is niet helemaal bekend. Mogelijk is het een Friese ... Lees meer over Auke

Fokke

Fokke is een Friese jongensnaam. De naam is een variant van de Friese naam Foke. In het Vlaams is Fokke een verkorting van Alfons. Foke is een Germaanse naam, een verkorting uit namen die met ... Lees meer over Fokke

Folkert

Folkert is een Friese naam van Germaanse herkomst, die bestaat uit de stammen ‘folk’, ‘volk, krijgsvolk’, en ‘hard’, dat ‘hard, sterk’ betekent. De totale betekenis is ongeveer ‘de sterke onder ... Lees meer over Folkert

Remco

Remco is een Groningse naam. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk over de oorsprong ervan. Remco kan een verkorting zijn van de Germaanse naam Redmar, die bestaat uit ‘raad’ en ‘mar’. Het ... Lees meer over Remco

Bern

Bern is afgeleid van Bernhard. Bernhard is een tweestammige Germaanse naam met de betekenis ‘sterk, moedig als een beer’. ‘Bern’ betekent ‘beer’, ‘hard’ staat voor ‘moedig, sterk’. Bernhard kwam ... Lees meer over Bern

Hilbert

Hilbert is een Germaanse naam, samengesteld uit de stammen ‘hild’ en ‘bert’. ‘Hild’ betekent ‘strijd’ en ‘bert’ ‘stralend, glanzend, schitterend’. Daarmee betekent de naam in zijn geheel ... Lees meer over Hilbert

Jente

Jente is afgeleid van Johannes. Johannes is een Hebreeuwse naam die ‘God is genadig’ betekent. Johannes is bekend uit de Bijbel en was al vroeg een populaire naam, allereerst vanwege Johannes de ... Lees meer over Jente

Sine

Sine is een Friese naam, waarvan de betekenis niet helemaal bekend is. Mogelijk is de naam afgeleid van namen die sind- bevatten. Dit betekent 'reisgezelschap'. Als meisjesnaam kan Sine ook ... Lees meer over Sine

Tjaard

Tjaard is een Friese naam die is ontstaan uit de tweestammige Germaanse naam Thiadward of Thiadhard. ‘Thiad’, dat vaak ook als ‘diet’ voorkwam, betekent ‘(behorend tot ons) volk’. ‘Ward’ is ... Lees meer over Tjaard

Gebbe

Gebbe is een Friese naam. Oorspronkelijk is het een eenstammige verkorting van een Germaanse naam. De stam ‘geb’ is verwant aan het werkwoord geven en had in namen waarschijnlijk de betekenis ... Lees meer over Gebbe

Siet

Siet is een Friese jongensnaam die mogelijk is ontstaan uit het Oudfriese woord ‘side’, dat ‘zede’ betekent of ‘sith’, dat staat voor ‘metgezel’. Een andere verklaring is dat het een ... Lees meer over Siet

Beert

Beert is afgeleid van Bert. Beert is een Friese jongensnaam die afstamt van Bert. Bert is een verkorting van een Germaanse naam met ‘bert’ of ‘brecht’, wat ‘stralend, schitterend’ betekent. Ook ... Lees meer over Beert

Uilke

Uilke is een Friese jongensnaam. Het is een variant op Oele. Dit is een verkorte vorm van Germaanse namen die met ‘od’ of ‘othal’ begonnen. ‘Od’ betekent ‘bezit, rijkdom, erfdeel’. De betekenis ... Lees meer over Uilke

Gerlof

Gerlof is een tweestammige Germaanse naam uit Friesland en Groningen. De naam bestaat uit de delen ‘ger’ of ‘speer’ en ‘olf’, ‘wolf’. Het betekent ‘als een wolf moedig met de speer’. De ... Lees meer over Gerlof

Sieuwerd

Sieuwerd is een Germaanse naam die ontstaan is uit de naamstammen ‘sig’ en ‘ward’. ‘Sig’ betekent ‘zege, victorie’, ‘ward’ staat voor ‘bewaker, vrede’. Lees meer over Sieuwerd

Allard

Allard is een Friese jongensnaam die bestaat uit de Germaanse woorden 'adel' en 'hard'. De naam betekent 'sterk door adel'. Lees meer over Allard

Wibe

Wibe is een Friese jongensnaam, die een verkorte vorm is van Germaanse namen die met ‘wih’ of ‘wil’ begonnen en waarvan het tweede deel met een b begon, bijvoorbeeld ‘bert’ of ‘brand’. ‘Wih’ ... Lees meer over Wibe

Gosse

Gosse is een eenstammige verkorting van een Germaanse naam die met Gos- begint, zoals Goswijn of Gosbert. De stam ‘gos’ verwijst hierbij naar het volk van de Goten. Goswijn heeft de betekenis ... Lees meer over Gosse

Vind babynamen

Zoek een naam en de betekenis