Kind speelt op de opvang dankzij kinderopvangtoeslag

Als werkende ouder is de kans groot dat je gebruik wil maken van kinderopvang. Om je daarbij te helpen, krijg je van de overheid kinderopvangtoeslag. Deze helpt je om de kosten van opvang voor je kind te betalen. Wat houdt deze tegemoetkoming in en waar heb je recht op?

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die je als werkende ouder maakt voor kinderopvang. Je vraagt voor elk van je kinderen apart een toeslag aan. Afhankelijk van je situatie krijg je een percentage van je opvangkosten vergoed. Je betaalt de kosten van je kinderopvang eerst zelf. De kinderopvangtoeslag kan je dus zien als een teruggave van deze kosten.


In samenwerking met Partou

Wat kost kinderopvang?

Met de rekentool van Partou krijg je snel een goede indicatie van de kosten. Vul je inkomen en het aantal uur dat je werkt in en de tool berekent wat je betaalt én terugkrijgt van de belasting. Handig!

Bereken jouw kosten

Erkende kinderopvang

De tegemoetkoming geldt voor alle erkende opvanglocaties. Een lijst met erkende locaties vind je in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat je toeslag kan aanvragen voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of een gastouder. Daarnaast kan je een tegemoetkoming krijgen voor buitenschoolse opvang (BSO). Staat de opvang van jouw keuze niet in het register? Dan ontvang je geen kinderopvangtoeslag voor de kosten die je aan hen betaalt.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt.

In een aantal situaties krijg je ook een tegemoetkoming zonder te werken, namelijk:

 • Je volgt een reïntegratietraject
 • Je volgt een traject dat je kans op werk vergroot
 • Je studeert aan een door de overheid erkende opleiding
 • Je doet een verplichte inburgeringscursus

Kinderopvangtoeslag berekenen

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De volgende factoren spelen een rol bij het berekenen van je toeslag:

Aantal werkuren

Het aantal werkuren van de minst werkende ouder wordt berekend. Werk jij 32 uur per week en je partner 24 uur, dan krijg je toeslag over 24 uur. Je krijgt toeslag voor 140% van deze uren (24 x 140% = 33,6 uren) per week. Voor de BSO krijg je 70% van deze uren vergoed (24 x 70% = 16,8 uren). Er geldt altijd een maximum van 230 uur opvang per maand per kind.

Uurtarief opvang

Iedere opvang rekent een uurtarief: het bedrag dat je betaalt voor één uur opvang. De overheid bepaalt jaarlijks een maximaal bedrag waarover je toeslag krijgt. Betaal je meer dan dit bedrag, dan krijg je voor de extra kosten geen kinderopvangtoeslag. Het maximumbedrag verschilt per vorm van opvang. In 2022 gelden de volgende bedragen:

 • Dagopvang (voor kinderen tot 4 jaar): €8,50
 • Buitenschoolse opvang (voor kinderen op de basisschool): €7,31
 • Gastouder: €6,52

Inkomen

Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hoe lager je inkomen is, hoe meer toeslag je krijgt. Het gaat dan om het gezamenlijke inkomen van beide ouders. Ben je alleenstaande ouder, maar heb je wel een toeslagpartner? Ook dan telt jullie gezamenlijke inkomen voor de toeslag. Bekijk bij de Rijksoverheid hoeveel procent van je opvangkosten je vergoed krijgt.

Eerste of volgende kind

De hoogte van de toeslag kan verschillen voor een ‘eerste kind’ of ‘volgende kind’. Meestal is de kinderopvangtoeslag hoger bij een volgende kind. Dit gaat niet om de leeftijd van je kinderen. Het kind dat de meeste opvang krijgt, is het ‘eerste kind’. Heb je dus een 6-jarige die af en toe naar de buitenschoolse opvang gaat en 2-jarige die dagelijks op de opvang is? Dan is de 2-jarige het ‘eerste kind’.

Proefberekening kinderopvangtoeslag

Er zijn veel factoren die meespelen in de berekening van je toeslag. Om je te helpen het overzicht te bewaren, kan je een proefberekening maken via de website van de Belastingdienst. Zo kan je goed inschatten op hoeveel geld je recht hebt.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Je kan kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. De belastingdienst bepaalt waar je recht op hebt, op basis van je situatie. Hierover ontvang je een brief met het bedrag dat je mag ontvangen. Vraag je toeslag maximaal drie maanden nadat je kind is gestart bij de opvang aan. Je kan namelijk tot drie maanden terug toeslag aanvragen.

Stopzetten of aanpassen kinderopvangtoeslag

Sommige veranderingen kunnen ervoor zorgen dat je meer of minder toeslag gaat ontvangen. Denk aan de volgende:

 • Je gaat meer of minder verdienen.
 • Je hebt een nieuwe partner.
 • Jij en je partner gaan uit elkaar.
 • Je kind gaat niet meer naar de opvang, bijvoorbeeld omdat opa en oma gaan oppassen.
 • Je neemt meer of minder uren af.
 • Jij stopt met werken of raakt je baan kwijt.
 • Je start je eigen bedrijf.
 • Je hebt nog een kind dat naar de opvang gaat.
 • Na zijn vierde verjaardag gaat je kind naar de basisschool.

Verandert er iets in je situatie? Geef dat dan zo snel mogelijk door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Zo verklein je de kans dat je toeslagen moet terugbetalen of misloopt. Wijzig je gegevens ook als er iets verandert bij de opvang, bijvoorbeeld het opvangtarief.

Uitbetaling kinderopvangtoeslag 2022

De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks op de 20e van de maand uitbetaald. Het verschilt per bank of het ook die dag op je rekening staat. Valt de 20e in het weekend, dan krijg je de toeslag de eerste maandag daarop uitgekeerd.