In samenwerking met Logo Kinderopvang Humanitas
Baby start bij kinderdagverblijf

De start bij een kinderdagverblijf is ontzettend belangrijk. Dat neemt niet weg dat de eerste dagen voor zowel ouder als kind best pittig kunnen zijn. Hoe gaat de start precies en hoe kan je dit zo soepel mogelijk laten verlopen? Wij vroegen het Marjolein de Rooij, al 10 jaar locatiemanager bij Kinderopvang Humanitas.

“Kinderopvang is mijn passie”, geeft Marjolein aan het begin van het interview aan, “en als ik ergens enthousiast over ben, ga ik sneller praten.” Dat hebben we gemerkt. Enthousiast en in een razend tempo vertelt Marjolein alles over de eerste dagen van een kind bij een kinderdagverblijf.

Rondleiding

Bijna alle ouders bezoeken eerst één of meerdere kinderdagverblijven voor ze de keuze maken voor een kinderdagverblijf. “Als ouders bij ons komen kijken, starten wij altijd met een rondleiding”, vertelt Marjolein. “Hierbij kunnen ouders op heel veel punten letten, maar de keuze is natuurlijk ook voor een groot gedeelte een gevoel. We geven ouders altijd mee om vooral goed te kijken naar de interactie tussen de pedagogische medewerkers en de kinderen. Daar moet je als ouder in ieder geval een positief gevoel bij hebben.”

Intakegesprek

Als ouders voor het kinderdagverblijf van Marjolein hebben gekozen, volgt een uitgebreid intakegesprek. “Onze boodschap is in dat gesprek dat kinderen altijd de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Daarvoor is het essentieel dat een kind zich veilig voelt. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind en luisteren daarbij goed naar de wensen van de ouders.”

Ouders moeten zich echt op hun gemak voelen, als dat niet het geval is, voelen kinderen dat ook.

Marjolein de Rooij

Wennen

Meerdere keren geeft Marjolein het belang van een goede start aan. “De eerste dagen van een kind bij een kinderdagverblijf staan daarom in het teken van wennen”, gaat Marjolein verder. “Daarbij staat centraal hoe het kind zich voelt; het kind moet zich sociaal en emotioneel veilig voelen. Als dat niet het geval is, kan een kind zich niet ontwikkelen.”

Tijdens de periode van wennen, hebben de ouders ook een belangrijke rol. “Ouders kennen hun kind het best en herkennen de signalen”, licht Marjolein toe. “Elk kind is anders en reageert anders. Baby’s kunnen niet praten, peuters wel, maar zij kunnen emoties nog niet goed verwoorden.”

Hoe de wenperiode verloopt, verschilt per kind. Sommige kinderen (en ouders) vinden de eerste dagen heel spannend, anderen veel minder. Het wennen wordt daarom echt afgestemd op het kind en de ouders. De ‘standaard’ wenperiode ziet er volgens Marjolein ongeveer zo uit:

  • Dag 1: Kind en ouder wennen samen een dagdeel. De ouder blijft daarbij aanwezig.
  • Dag 2: In het begin van de dag blijft de ouder aanwezig. Als het kindje op zijn gemak is, gaat de ouder een uurtje weg.
  • Dag 3: Zodra het kindje op zijn gemak is, vertrekt de ouder voor de rest van het dagdeel. De ouder blijft nog wel standby.
Vrolijke baby bij kinderdagverblijf

“Tijdens de periode van wennen, blijft het welbevinden van een kindje en zijn ouders leidend”, gaat Marjolein gepassioneerd verder. “Ouders moeten zich echt op hun gemak voelen. Als dat niet het geval is, voelen kinderen dat ook. Daarom laten we de ouders zien hoe alles gaat. Ze brengen ons hun meest kostbare bezit en we laten graag zien dat we er ook zo mee omgaan.”

Meegeven

Welke spullen je precies mee moet geven verschilt per kinderdagverblijf. “Wij vinden de verbinding met thuis heel belangrijk,” vertelt Marjolein, “daarom vragen we ouders altijd iets mee te geven dat ruikt naar thuis en vertrouwd is, bijvoorbeeld een knuffeltje.”

Bij het kinderdagverblijf van Marjolein is bijna alles aanwezig, ouders hoeven dus niet veel mee te geven wanneer ze hun kind brengen. Ze vragen ouders wel altijd een slaapzakje, reservekleding en een eigen fles mee te nemen. In het geval van borstvoeding uiteraard ook gekolfde melk. Overigens mag de moeder ook langskomen om zelf borstvoeding te geven, daar is een speciale ruimte voor.

Wegbrengen

Op het moment dat ouders hun kind naar het kinderdagverblijf brengen, is er ’s ochtends een overdracht. “In dat gesprek vragen wij ouders hoe het met hun kind gaat. Heeft hij bijvoorbeeld slecht geslapen doordat tandjes doorkomen of zit hij juist heel lekker in zijn vel? Veel ouders moeten door naar hun werk en blijven daardoor relatief kort, maar als ze wat langer willen blijven is daar ook ruimte voor.”

Het brengen van een kind wordt wel altijd met aandacht gedaan, legt Marjolein uit. “Het is niet zo dat ouders hun kind in de Maxi-Cosi op de grond zetten en dan weggaan. Bij baby’s geven ouders hun kind echt aan de pedagogische medewerker.”

Afscheid nemen

“Hoe een kind en de ouder afscheid nemen, wordt afgestemd met de ouders. Ieder kind en iedere ouder is namelijk anders. Bij het vertrek zwaait het kindje, samen met de pedagogische medewerker, de ouder in ieder geval altijd uit.”

Natuurlijk komt het voor dat een kind en/of ouder het afscheid moeilijk vindt. “In dat geval kan worden afgesproken dat wij de ouder na 10 minuten bellen als daar behoefte aan is. Als een kind overstuur is wanneer hun ouder vertrekt, is hij in 90% van de gevallen binnen 2 minuten weer rustig. Voor ouders kan het fijn zijn om dat nog even van ons te horen.”

Ophalen

Wanneer ouders hun kind aan het eind van de dag ophalen, vertellen pedagogische medewerkers over de dag van het kind. “Soms willen ouders snel door naar huis en dan kan dit vlot, maar we nemen hier ook graag de tijd voor. Soms blijven ouders nog een half uur tot drie kwartier hangen, dit is geen enkel probleem.”

Marjolein de Rooij, kinderdagverblijf

Marjolein is al 10 jaar locatiemanager bij Kinderopvang Humanitas. Zij is al die tijd werkzaam bij Kinderdagverblijf Domino en de Buitenschoolse Opvang Twizon in Boxtel. Sinds januari van dit jaar werkt ze daarnaast ook bij Kinderdagverblijf Klokhuis en Buitenschoolse Opvang De Ketelbinkies in Veghel.