Leuk dat je deel wilt nemen aan onze (win)actie. We zijn wel genoodzaakt wat kleine lettertjes aan de actie te verbinden.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

Voorwaarden

Door deel te nemen aan deze door 24Baby.nl B.V. (hierna: 24Baby) georganiseerde Facebook-(win)actie, geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

 • De prijs is
 • De actieperiode loopt tot
 • 24Baby kiest de winnaar door loting onder alle deelnemers.
 • Medewerkers van 24Baby en familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 • We respecteren je privacy en vragen je niet om persoonlijke gegevens. Om contact op te kunnen nemen over het verzenden van de prijs, is het wel nodig dat je de 24Baby-Facebookpagina liket.
 • Om te kunnen zien dat je deelneemt aan de actie, moeten je Facebook privacy-instellingen dit niet verhinderen.
 • Wanneer we je deelname niet kunnen zien, of we je geen bericht kunnen sturen, ben je uitgesloten van deelname en zal een andere winnaar worden geloot.
 • Wanneer je niet binnen een week reageert op ons bericht dat je gewonnen hebt, vervalt je recht op de prijs en wordt er door 24Baby een nieuwe winnaar geloot.
 • Door deel te nemen ga je akkoord met het delen van je naam in een felicitatie-bericht.
 • Ieder persoon kan maximaal eenmaal deelnemen per (win)actie.
 • Ieder persoon kan maximaal eenmaal per 6 maanden een winactie winnen. Mocht deze persoon een tweede keer geselecteerd worden binnen deze periode, dan zal een andere winnaar geloot worden.
 • 24Baby behoudt zich het recht voor om bij (vermoeden van) valsspelen, fraude of oneigenlijke beinvloeding van de resultaten van de actie deelnemers uit te sluiten.
 • 24Baby behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de (win)actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Deze zullen dan op deze plaats opnieuw gecommuniceerd worden.