Uit onderzoek van WOMEN Inc. blijkt dat moeders in Nederland twee keer zoveel tijd besteden aan zorgtaken voor hun kinderen dan vaders. Met de tool ‘Check je Taakverdeling’ kan je bekijken of jullie taakverdeling aansluit op jullie wensen en samen het gesprek aangaan.

Taakverdeling tussen ouders

Als ouder heb je regelmatig te maken met chaos. Op een normale dag moet je je bezighouden met taken als boodschappen doen, eten maken, iedereen op tijd de deur uit krijgen, kinderfeestjes afgaan en de hond uitlaten. Al deze taken vereisen planning en voorbereiding.

Onzichtbare taken

De kans is groot dat je niet bij elke taak stilstaat. Veel klusjes doe je op de automatische piloot. Dat betekent echter niet dat ze geen tijd en energie kosten. Neem bijvoorbeeld het verschonen van een luier. Voordat dit kan gebeuren, zijn er al heel wat stappen gezet, zoals:

  • Bedenken dat de luiers bijna op zijn
  • Op de bankrekening kijken hoeveel budget er is voor luiers
  • De beste luieraanbiedingen onderzoeken
  • Naar de supermarkt om luiers en andere benodigdheden te kopen
  • De boodschappen opruimen

Het is verstandig om voor jezelf een overzicht te maken van deze ‘mentale last’. In de checklist hieronder is ook ruimte om taken op te splitsen in verschillende onderdelen, zoals ‘boodschappen doen, eten klaarmaken, tafel dekken, afwassen’, in plaats van ‘eten maken’.

Taakverdeling bespreekbaar maken

Om te zien of jullie ideeën over de taakverdeling overeen komen, kan je het gesprek met je partner aangaan. Door middel van de tool ‘Check je Taakverdeling’ maak je inzichtelijk hoe jullie de verdeling nu vinden en of dit ook is hoe jullie het willen.

Daarnaast krijg je tips om (nog) meer gelijkwaardigheid te creëren. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat jullie alle taken precies door de helft delen. Soms kan een kleine aanpassing al voor meer balans zorgen. Dit is voor ieder stel verschillend, waardoor het persoonlijke advies uit de tool juist zo behulpzaam kan zijn.

Vul de tool in en ontdek hoe het zit met jullie taakverdeling.

Voordelen van een gelijkwaardige taakverdeling

Een gelijkwaardige taakverdeling tussen ouders levert veel voordelen op. Het zorgt onder meer voor balans in je relatie, extra energie en een gevoel van tevredenheid. Moeders krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan onbetaalde zorgtaken. Dit stimuleert de economie en de positie van vrouwen in de samenleving.

Daarnaast zorgt een meer gelijke verdeling van de zorgtaken voor meer betrokken vaderschap, en helpt het om vooroordelen over vrouwen en mannen te doorbreken. Uiteindelijk wordt de hele maatschappij er dus beter van.