Tijdens je zwangerschap heb je een bijzondere positie op de werkvloer. Je werkgever is verplicht om bepaalde rechten toe te kennen. Doet hij dit niet, dan is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie. Hoe ervaar jij zwanger zijn op het werk? Help ons door je ervaring te delen in het onderzoek.

Zwangerschapsdiscriminatie

Uit eerder onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens is gebleken dat veel vrouwen niet goed op de hoogte zijn van hun rechten. Werkgevers weten vaak ook te weinig, waardoor zij te weinig informatie verstrekken. Hierdoor kan zwangerschapsdiscriminatie (onbewust) voorkomen.

Het onderzoek

24Baby is benieuwd hoe jij je zwangerschap ervaart (of hebt ervaren) op de werkvloer. Had jij te maken met zwangerschapsdiscriminatie, vervelende reacties van collega’s of klanten of andere ervaringen? Of was het juist heel prettig en goed geregeld op jouw werk?

Met jouw input wil 24Baby in kaart brengen wat in 2019 de grootste struikelblokken zijn voor zwangere vrouwen op de werkvloer, en wat er juist wel goed gaat. Meer bewustwording van het probleem is het begin van de oplossing.

Het onderzoek is inmiddels gesloten. Bekijk de resultaten >>