Moeder knuffelt haar dochter op de bank en is bezorgd over corona bij kinderen

Tijdens de coronacrisis maak je je misschien zorgen over je jonge kind(eren). Tot nu toe lijkt het erop dat corona bij kinderen minder hevig verloopt dan bij volwassenen. Lopen kinderen echt minder gevaar? Wat zegt de wetenschap tot nu toe?

We proberen de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Dit doen we door regelmatig de informatie van onder andere het RIVM, het CDC en gynaecologische richtlijnen te controleren op nieuwe informatie rondom het coronavirus en zwangerschap en baby’s. Toch kan het voorkomen dat we soms net wat achter lopen op hun informatie.

COVID-19 bij kinderen

De meeste berichten van organisaties zoals het RIVM en CDC (Centre for Disease Control) melden dat kinderen minder gevaar lopen bij een besmetting met het coronavirus. Ze lijken minder snel besmet te raken. Daarnaast lijkt corona bij kinderen veel minder hevig te verlopen dan bij volwassenen.

Zweedse onderzoekers bevestigden dit kort geleden. Zij maakten een overzicht van 45 onderzoeken uit de afgelopen maanden met alle gegevens over COVID-19 bij kinderen. Hieruit blijkt dat maar 1-5% van alle mensen met de diagnose COVID-19 een kind is. Dit kan deels komen doordat niet alle kinderen met corona ontdekt worden, juist omdat ze zo weinig klachten hebben.

Er zijn nog weinig onderzoeksgegevens over symptomen en het ziekteverloop bij kinderen. De onderzoeken die gedaan zijn, hebben vaak maar kleine patiëntengroepen. Als je alles bij elkaar optelt, heb je een grotere groep onderzochte kinderen. De Zweedse onderzoekers legden daarom alle resultaten uit kleine onderzoeken bij elkaar. Zo konden ze een overzicht maken van alle beschikbare gegevens.

Coronasymptomen bij kinderen

De symptomen van corona bij kinderen lijken erg op de symptomen bij volwassenen. Wel zijn ze vaak minder ernstig. Je kind kan last krijgen van:

Sommige kinderen hebben ook een piepende ademhaling. Koorts is bij de meeste kinderen met corona niet hoger dan 39 ˚C. Ook komt een longontsteking bij kinderen niet vaak voor. Volwassenen met corona hebben juist wel vaak een longontsteking.

Er zijn ook kinderen bij wie een COVID-19 infectie zich uit met minder gebruikelijke symptomen. Zij kregen klachten als diarree, vermoeidheid en braken. Dit komt wel veel minder vaak voor.

Ernst van de ziekte

Het grootste onderzoek onder 2.143 kinderen laat zien dat meer dan 90% van de onderzochte kinderen geen klachten heeft of mild tot matig ziek is. Maar 5,2% was ernstig ziek en 0,6% van de kinderen was in kritieke toestand.

Ernstig zieke kinderen hadden last van kortademigheid en een laag zuurstofgehalte in het bloed. Kinderen in kritieke toestand hadden grote ademhalingsproblemen doordat de longen hun werk niet goed meer deden.

Van de kinderen die ernstig ziek worden, hebben de meesten nog een onderliggende aandoening. Hierbij kan je denken aan een chronische longaandoening, hart-en vaatziekte of een verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld door chemotherapie.

IC-opnames en overlijden

In de onderzoeken komt naar voren dat IC-opnames bijna nooit nodig zijn bij kinderen. In een onderzoek onder 171 kinderen moesten er drie opgenomen worden op de Intensive Care. Deze kinderen hadden alle drie nog een andere ziekte.

Gelukkig zijn er tot nu toe bijna geen kinderen overleden door COVID-19. Wereldwijd zijn er een handvol kinderen overleden aan het virus.

Verschillen tussen landen

Het valt op dat COVID-19 in ieder land minder vaak voorkomt bij kinderen dan bij volwassenen. Wel zijn er verschillen tussen de landen. Zo lag het percentage kinderen met bewezen COVID-19 in China op 2%. In Italië was dit 1,2% en in de Verenigde Staten 5%.

Kan je het virus doorgeven aan je kindje tijdens de zwangerschap?

Tot nu toe lijkt het erop dat je het virus niet gemakkelijk aan je ongeboren kindje kan doorgeven tijdens de zwangerschap of de bevalling. Er is namelijk onvoldoende bewijs dat het coronavirus de placenta passeert. In de meeste verrichte onderzoeken werden in vruchtwater, navelstrengbloed en moedermelk geen virusdeeltjes gevonden.

Er zijn wereldwijd een klein aantal baby’s geweest die mogelijk wel in de baarmoeder besmet zijn geraakt. Het is alleen ook mogelijk dat deze testresultaten niet kloppen (vals-positief zijn) of dat deze baby’s kort na de geboorte besmet zijn geraakt.

Risico’s voor pasgeboren baby’s

Over de gevaren voor pasgeboren baby’s van moeders met het coronavirus zijn nog weinig gegevens. Over het algemeen wijzen de onderzoeken uit dat een infectie met het coronavirus bij pasgeboren baby’s mild verloopt. Ernstige medische problemen zijn bij kinderen met het coronavirus niet gebruikelijk.

Er zijn ook een aantal kleine onderzoeken waaruit aanwijzingen volgden dat baby’s van besmette moeders wel gezondheidsproblemen kunnen hebben na de geboorte. Of dit komt door het coronavirus en op welke manier was niet helemaal duidelijk. Gelukkig hebben de meeste pasgeboren baby’s die positief getest zijn voor COVID-19 geen of milde symptomen en herstelden volledig. Slechts een klein aantal wordt ernstig ziek.

Als jijzelf besmet bent met het coronavirus, kan je jouw baby na de geboorte ook besmetten. Je hebt namelijk veel en nauw contact met hem. Gelukkig lijkt de kans dat hij hier erg ziek van wordt dus klein. Alleen bij kinderen met andere gezondheidsproblemen lijkt dit risico hoger.

Waarom lopen kinderen waarschijnlijk minder gevaar?

Tot nu toe wijst de wetenschap erop dat kinderen minder gevaar lopen. Hoe komt dit? Hier zijn verschillende gedachtes over:

  • Actiever afweersysteem. Kinderen, vooral de jongsten, hebben vaak last van virale infecties. Hierdoor is hun afweersysteem mogelijk actiever. Er zijn meer afweerstoffen in hun bloed aanwezig, waardoor hun afweer goed en snel kan reageren op het coronavirus.
  • Onrijpe eiwitten. Het coronavirus bindt aan een bepaald eiwit in het lichaam. Bij jonge kinderen is dit eiwit waarschijnlijk nog niet voldoende uitgerijpt. Hierdoor bindt het virus misschien minder goed aan de cellen van kinderen.
  • Afweersysteem reageert anders. Het afweersysteem van kinderen is nog vol in ontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk dat het anders reageert dan het afweersysteem van volwassenen. Zo spelen misschien verschillende afweerstoffen een grotere of kleinere rol. Dit kan beïnvloeden hoe ziek je van het virus wordt.

Geen van deze theorieën is bewezen. Verder onderzoek kan hier misschien een duidelijker antwoord op geven.

Kan covid-19 een ernstige onstekingsreactie veroorzaken bij kinderen?

In het buitenland en sinds kort ook in Nederland zijn verschillende berichten verschenen over kinderen die een ernstige ontstekingsziekte ontwikkelden. De kinderen hadden last van koorts, ontstekingen rond het hart en huiduitslag. Het ziektebeeld lijkt op een combinaties van twee ziektes: de ziekte van Kawasaki en het toxischeshocksyndroom (TSS).

De ziekte van Kawasaki is een aandoening waarbij ontstekingen ontstaan aan de grote bloedvaten, vooral de kranslagaders rondom het hart. Meestal is deze ziekte goed te behandelen. Bij TSS ontstaat een hevige ontstekingsreactie van het lichaam waarbij meerdere organen kunnen uitvallen. Daardoor kan TSS levensbedreigend zijn.

Het lijkt erop dat de nieuwe ontstekingsziekte een zeldzame complicatie is van COVID-19. Een groot deel van de kinderen met deze ziekte blijkt namelijk antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed te hebben. Hoe dit verband precies zit, moet nog verder onderzocht worden. Tot nu toe is nog onduidelijk hoe deze aandoening precies ontstaat.

Meer info over het coronavirus en je baby

Wat is het ‘nieuwe’ coronavirus?

Een coronavirus is een bepaald type virus, waar meerdere varianten van zijn. Het coronavirus dat zich momenteel over de wereld verspreidt, heet SARS-CoV-2. Het veroorzaakt een griepachtige ziekte. Deze ziekte wordt COVID-19 genoemd, waarbij de 19 verwijst naar 2019.

In 2002 was er ook een uitbraak met een coronavirus: SARS. Dit virus was SARS-Cov-1. De twee virussen lijken op elkaar, maar uiten zich verschillend.

Symptomen

De symptomen die met COVID-19 gepaard gaan, lijken veel op de klachten van een ‘gewone’ griep. De volgende symptomen kunnen voorkomen:

  • Koorts
  • Hoesten
  • Benauwdheid/moeite met ademhalen
  • Vermoeidheid
  • Spierpijnen

Sommige mensen hebben heel milde of zelfs geen klachten als ze besmet zijn. Er zijn ook mensen die erg ziek worden doordat ze een serieuze complicatie krijgen. Meestal is dit een longontsteking. Dit komt het meest voor bij mensen die andere gezondheidsproblemen hebben, zoals hartfalen of afweerproblemen.

Besmetting

Het virus wordt van mens op mens overgedragen door kleine druppeltjes in de lucht. Deze komen in de lucht door niezen, praten of hoesten. Ook door nauw contact met een COVID-19 patiënt, bijvoorbeeld door knuffelen en kusjes geven, kan je besmet raken.

Bekijk de website van het RIVM voor de meest actuele informatie over het coronavirus.