Moeder houdt haar baby vast en vraagt zich af of de vaccinaties nog doorgaan door de corona-uitbraak

Alle vaccinaties gaan weer door volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Ook de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen kan je gewoon krijgen. Wel zijn er door het coronavirus een aantal voorwaarden. Wanneer mag je kindje de vaccinatie niet krijgen en wanneer wordt een vaccinatie uitgesteld?

We proberen de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Dit doen we door regelmatig de informatie van onder andere het RIVM, het CDC en gynaecologische richtlijnen te controleren op nieuwe informatie rondom het coronavirus en zwangerschap en baby’s. Toch kan het voorkomen dat we soms net wat achter lopen op hun informatie.

Samenvatting

 • Alle vaccinaties en prikken gaan tijdens de corona-uitbraak weer door volgens het Rijksvaccinatieprogramma.
 • De vaccinaties worden uitgesteld als jij en/of je kindje verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, of als een gezinslid besmet is met corona.
 • De kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen gaat gewoon door.

Is het veilig om te vaccineren nu het coronavirus heerst?

Ja, het is veilig om je kind nu te laten inenten. Artsen raden aan om je kind ook nu te laten vaccineren. Inentingen beschermen je kind tegen besmettelijke infectieziektes. Ze zijn dus belangrijk. Alle prikken en vaccinaties voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar gaan daarom gewoon door op het consultatiebureau.

Heeft mijn kind na de vaccinaties meer kans op besmetting met het coronavirus?

Nee, de vaccinaties verlagen de weerstand van je kind niet. Na de inentingen heeft hij dus geen hogere kans om het coronavirus te krijgen. Een vaccinatie vergroot ook niet de kans op een ernstiger verloop van een besmetting met het coronavirus.

Welke vaccinaties voor je kind gaan door?

De volgende prikken en vaccinaties gaan door:

 • Eerste week. De hielprik. Hiervoor komt in de meeste gemeentes een medewerker aan huis. Deze zal extra hygiënische maatregelen nemen.
 • 2 maanden. Deze vaccinatie krijgen niet alle baby’s. Je kindje krijgt deze alleen als jij geen kinkhoestvaccinatie hebt gehad tijdens je zwangerschap en in bijzondere situaties. Mocht dit bij jullie het geval zijn, dan zal de jeugdarts dit met je bespreken.
 • 3 maanden. De eerste inentingen van je baby zijn de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en de Pneu-prik. Deze beschermen je kindje tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hib-ziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte.
 • 4-5 maanden. De DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en Pneu-prik worden allebei herhaald.
 • 11 maanden. De DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en Pneu-prik worden allebei herhaald.
 • 14 maanden. De BMR-vaccinatie en MenACWY-prik. Deze beschermen je kindje tegen de bof, mazelen, rode hond en vier typen meningokokbacteriën.
 • 4 jaar. De DKTP-prik wordt herhaald. Mogelijk gaat deze afspraak niet door. Als het nodig is, kan deze uitgesteld worden tot uiterlijk dit najaar.
 • 9 jaar. De BMR- en DTP-vaccinatie. Deze verlengen de bescherming van je kind tegen de bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. De vaccinaties worden individueel of in kleinere groepsessies gegeven, in plaats van in grote groepen.
 • 12-13 jaar bij meisjes. De HPV-prik. Deze vaccinatie beschermt je dochter tegen het HPV-virus. Dit is een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Je dochter ontvangt tussen juni en december een uitnodiging. Hierin staat waar en wanneer ze terecht kan voor de vaccinatie.
 • 14 jaar. De MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen moet uiterlijk voor 1 juli 2020 gegeven worden, omdat meningokokken W nog voorkomt in Nederland. Deze wordt nu individueel gegeven in plaats van groepsgewijs.

Wanneer mag je niet naar het consultatiebureau komen?

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn aangescherpt. Daarom mag in sommige situaties niet naar het consultatiebureau komen. In de volgende situaties wordt de vaccinatie van je kindje tijdelijk uitgesteld:

 • Je kindje heeft last van verkoudheidsklachten. Hieronder vallen niezen, hoesten, een loopneus en/of keelpijn.
 • Je kindje heeft koorts. Dit geldt bij een lichaamstemperatuur vanaf 38°C.
 • Jij hebt last van verkoudheidsklachten. Heeft je kindje geen last van deze klachten? Dan mag hij met iemand die geen klachten heeft naar het consultatiebureau komen.
 • Jij of iemand uit het gezin heeft koorts of benauwdheid. Je baby kan de vaccinatie krijgen wanneer het zieke gezinslid 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Iemand uit jullie gezin is besmet met corona. In dat geval moet het hele gezin twee weken in thuisisolatie.

Twijfel je of je wel of niet mag komen? Bespreek dit dan telefonisch met het consultatiebureau.

Welke vaccinaties voor je kind gaan niet door?

Alle vaccinaties gaan weer door volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Is de kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen nog veilig?

Ja, de kinkhoestvaccinatie is veilig en gaat nog gewoon door. Het is belangrijk om deze prik te halen, zodat je kindje vanaf zijn geboorte beschermd is tegen kinkhoest.

Stel de vaccinatie uit wanneer je last hebt van verkoudheidsklachten of als je koorts hebt.

Meer informatie over coronavirus en je kind