Baby ondergaat behandeling osteopathie

Als je baby veel huilt of last heeft van darmkrampjes, heb je misschien weleens overwogen om osteopathie te proberen. Deze behandelvorm valt onder de alternatieve geneeswijzen. Wat is osteopathie precies en waar moet je op letten?

Wat is osteopathie?

Osteopathie richt zich op de beweging van weefsels in je lichaam, zoals organen, botten en spieren. Een osteopaat zoekt naar beperkingen in die beweging, en bepaalt of die beperking klachten veroorzaakt bij je kindje. Aan de hand van een aantal vragen probeert hij of zij te achterhalen waar het probleem zit.

Met zachte massagetechnieken en bewegingen probeert een osteopaat de beweging terug te brengen in het weefsel. Dit zou de klacht oplossen. De werking van osteopathie is echter niet wetenschappelijk aangetoond. Een goede osteopaat werkt daarom altijd samen met de huisarts of specialist, niet als vervanger ervan.

Wanneer ga je naar een osteopaat?

Er zijn verschillende klachten waarvoor osteopaten een behandeling bieden. Zo is osteopathie een optie bij huilbaby’s, maar ook bij:

Hoe verloopt de behandeling?

Voor de behandeling vul je doorgaans een vragenlijst in. Hierop staan allerlei vragen over de gezondheid van je baby. Vaak is er extra aandacht voor het verloop van je bevalling.

Tijdens het eerste consult stelt de osteopaat vragen over de klachten. Ook bespreken jullie de algemene gezondheid van je kindje. Daarna vindt er een lichamelijk onderzoek plaats bij je baby. Hierbij voelt de osteopaat met zijn handen naar blokkades. Het lichamelijk onderzoek is manueel, er wordt alleen gebruik gemaakt van de handen.

Tijdens een of meerdere sessies zal de osteopaat ‘mobilisaties’ uitvoeren. Dit zijn een soort massagetechnieken waarbij spieren, gewrichten en organen beweeglijker worden gemaakt. Hoeveel behandelingen je kindje nodig heeft, verschilt per situatie. Na een sessie kan je kleine een paar dagen huilerig zijn of meer slapen. Dit hoort vanzelf weer over te gaan.

Voor- en nadelen van osteopathie

Er is weinig onderzoek dat de werking van osteopathie bewijst. Sommige kinderartsen en verloskundigen geven osteopathie mee ter overweging, anderen zijn er kritisch over en raden het af. Hieronder staan de meest genoemde voor- en nadelen van osteopathie.

Voordelen van osteopathie

Voor de voordelen van osteopathie is weinig wetenschappelijk bewijs, maar er zijn wel veel ervaringsverhalen. Deze voordelen worden vaak genoemd door voorstanders van osteopathie:

  • Er wordt naar het gehele lichaam gekeken. De osteopaat kijkt naar het hele lichaam. Hierdoor krijgt hij een completer beeld van de klacht dan door alleen naar de pijnlijke plek te kijken.
  • Je krijgt meer tijd om je verhaal te doen. Bij de huisarts of op het consultatiebureau heb je vaak maar kort de tijd om alles te bespreken. Je kan dan het gevoel krijgen dat je niet voldoende gehoord wordt. De osteopaat heeft meer tijd en kan daarom goed naar je luisteren.
  • Er worden geen medicijnen of apparaten gebruikt. Een osteopaat gebruikt alleen zijn handen om de klacht van je kindje te verhelpen. Veel ouders vinden het een prettig idee dat hun jonge kind geen medicijnen krijgt of behandeld wordt met apparaten.

Nadelen van osteopathie

Als je van plan bent om met je kindje een osteopaat te bezoeken, is het goed om je bewust te zijn van de nadelen. Zo kan je een weloverwogen keuze maken. Enkele nadelen van osteopathie:

  • Osteopaat is geen beschermde titel. Iedereen kan zichzelf osteopaat noemen en een behandeling aanbieden. Het is daarom lastig om te beoordelen of degene die je kindje behandelt over voldoende (medische) kennis beschikt. Osteopaat D.O.-MRO is wel een beschermde titel. Dit houdt in dat een osteopaat met deze titel voldoet aan de normen van de beroepsgroep, de overheid en je zorgverzekeraar. Het is dus goed om erop te letten dat je osteopaat deze titel heeft.
  • Je kindje moet vaak meerdere (dure) behandelingen ondergaan. Osteopathie wordt niet altijd vergoed en kan best prijzig zijn. Als je baby meerdere behandelingen nodig heeft, kunnen de kosten behoorlijk oplopen.
  • De behandeling kan gevaarlijk zijn voor je baby. Omdat osteopathie in het alternatieve circuit valt en osteopaat geen beschermde titel is, bestaat er weinig kwaliteitscontrole. Hierdoor kunnen gevaarlijke behandelvormen ongemerkt worden aangeboden.

Is osteopathie gevaarlijk voor je kindje?

In de meeste gevallen is osteopathie waarschijnlijk niet schadelijk of gevaarlijk voor je kindje. Onnatuurlijke bewegingen aan de wervelkolom van je kindje vormen echter een risico. Er zijn gevallen bekend waarbij osteopatische handelingen bij baby’s zorgden voor (blijvende) schade of zelfs overlijden. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is dus niet van toepassing. Blijf daarom altijd kritisch. Houd in ieder geval de volgende veiligheidsmaatregelen in gedachten:

  • Laat de osteopaat nooit je kindje in een vreemde houding leggen. Het dubbelvouwen van je baby of hem terug in de foetushouding bewegen, kan onderdeel zijn van de behandeling. Dit belemmert de ademhaling en het hartritme en kan daardoor levensgevaarlijk zijn voor je kleine. Sta dus nooit toe dat dit gebeurt.
  • Sluit onderliggende medische problemen uit. Het is verstandig om medische problemen uit te sluiten. Je huisarts kan hierbij helpen. Sommige aandoeningen kunnen namelijk erger worden door de technieken van de osteopaat.
  • Controleer of je osteopaat is geregistreerd. De NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en de NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie) registreren osteopaten die een erkende, medische achtergrond hebben. Daarnaast bemiddelen ze bij klachten en stellen ze praktijkstandaarden op. Kijk dus van tevoren even of jouw osteopaat hier staat ingeschreven.

Vergoeding van osteopathie

Osteopathie wordt soms vergoed vanuit je aanvullende verzekering. De osteopaat moet dan wel geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. Niet alle verzekeringen vergoeden de behandeling, dus controleer dit van tevoren om onverwachte kosten te voorkomen.