Ouders en kinderen spelen op kinderopvang

Veel ouders combineren het ouderschap met hun werk. In dat geval is er kinderopvang nodig. Een veel gekozen vorm van opvang is een kinderdagverblijf. Nu zijn de meningen over kinderdagverblijven behoorlijk verdeeld. Wat kan een kinderdagverblijf je kind eigenlijk bieden?

Wat is een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf, ook wel crèche genoemd, is een opvang voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Een kinderdagverblijf heeft horizontale en/of verticale groepen. Horizontale groepen bestaan uit kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld allemaal baby’s. Verticale groepen bestaan uit kinderen met verschillende leeftijden, bijvoorbeeld een aantal baby’s en een aantal peuters.

Kunnen alle kinderen naar een kinderdagverblijf?

Bijna alle kinderen kunnen naar een kinderdagverblijf. De start bij een kinderdagverblijf is van grote betekenis voor het vervolg. Hierbij is de periode van wennen heel belangrijk. Ook de rol van de ouders is cruciaal.


In samenwerking met Partou

Waarom is een kinderdagverblijf een fijne plek voor je baby?

Wist je dat een kinderdagverblijf veel voordelen heeft voor je kindje? Bekijk hier vijf redenen waarom een kinderdagverblijf een fijne plek is voor je baby.

Bekijk de 5 voordelen

Bijna alle kindjes hebben weleens een lastige fase als ze naar een kinderdagverblijf gaan. Als de ouders en de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf daar goed mee omgaan en kordaat en rustig blijven, is dat vaak zo voorbij. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, waarbij kinderen langere tijd hun draai niet vinden. Het kan dan een oplossing zijn om naar kleinschaligere opvang te kijken, bijvoorbeeld een gastouder.

Wat zijn de voordelen van een kinderdagverblijf?

De begeleiding die je kind in een kinderdagverblijf krijgt, is goed. De medewerkers hebben hart voor kinderen en zijn opgeleid voor het werk dat ze doen.

Daarnaast zijn kinderdagverblijven natuurlijk helemaal gericht op jonge kinderen. De kinderen zijn in een veilige, warme en prettige omgeving. De combinatie van goede begeleiding en een prettige omgeving, zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en ontvankelijk zijn voor ontwikkelingsprikkels. Dit betekent dat het ‘grote leren’ kan beginnen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling door veel met de kinderen te praten, samen te zingen, veel spelletjes te doen en ervoor te zorgen dat kinderen zelf én met elkaar volop kunnen spelen. De kinderen leren bovendien veel van elkaar, onder andere door samen te spelen, maar ook door naar elkaar te kijken. Een kinderdagverblijf heeft daarom een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.

Tot slot is een kinderdagverblijf een ideale voorbereiding op de basisschool. Kinderen die hiernaartoe zijn geweest, hebben vaak een voorsprong en voor hen is de stap naar de basisschool een stuk kleiner.

Wat zijn de nadelen van een kinderdagverblijf?

Op een kinderdagverblijf zijn er over het algemeen meer prikkels dan thuis. Er zijn andere volwassenen en verschillende kinderen. Zeker voor baby’s kan dat veel zijn. Het is daarom belangrijk dat het kinderdagverblijf deze prikkels minimaliseert en bij baby’s veel aandacht heeft voor rust in de groep.

In de babygroepen passen de medewerkers zich aan het ritme van de baby aan. Peuters hebben ongeveer eenzelfde dagritme en zij bewegen met de groep mee.

Stellingen over kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven hebben niet altijd een goede naam. Wat is wel en niet waar?

Stelling 1: bij een kinderdagverblijf krijgt je kind weinig aandacht, je kind moet wachten tot de pedagogisch medewerker tijd voor hem heeft.

In een kinderdagverblijf zijn kinderen in een groep geplaatst en de pedagogisch medewerkers verdelen hun aandacht over de kinderen. Soms moet een kindje even wachten, maar de pedagogisch medewerkers zijn professionals: zij weten hoe ze hun werk zo kunnen indelen en regelen dat de dag voor de kinderen soepel verloopt.

Stelling 2: een kinderdagverblijf is onpersoonlijk, je kind wordt iedere keer door iemand anders verzorgd.

Kinderdagverblijven werken met vaste medewerkers. De kinderen krijgen daarom te maken met een maximaal aantal volwassenen. Hoeveel is afhankelijk van een aantal variabelen; dit is allemaal door de overheid bepaald en kinderdagverblijven moeten zich daar aan houden.

Stelling 3: een kinderdagverblijf is gevaarlijk, doordat er zo veel kinderen bij elkaar zijn, gebeuren er meer ongelukken.

Jaarlijks controleren de medewerkers het hele kinderdagverblijf en de buitenruimte op plekken die risico’s kunnen vormen. Ook de GGD houdt dit in de gaten. Ongelukjes helemaal voorkomen is niet mogelijk; waar kinderen spelen, wordt nu eenmaal gevallen en gestruikeld. Lekker kunnen bewegen is erg belangrijk. We proberen het veilig te maken, maar willen kinderen wel de ruimte laten om volop te bewegen en te ontdekken.