In samenwerking met
leidster en kinderen eten bij kinderdagverblijf

Veel ouders combineren het ouderschap met hun werk. In dat geval is er kinderopvang nodig. Een veel gekozen vorm van opvang is een kinderdagverblijf. Nu zijn de meningen over kinderdagverblijven behoorlijk verdeeld. Wat kan een kinderdagverblijf een kind eigenlijk bieden?

Over dit onderwerp spraken wij uitgebreid met Ans Deneer. Sinds 2009 werkt zij bij Kinderopvang Humanitas, momenteel als Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit.

Wat is een kinderdagverblijf?

In een kinderdagverblijf, vaak ook crèche genoemd, worden jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen. Een kinderdagverblijf kan horizontale groepen hebben en/of verticale. Horizontale groepen bestaan uit kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld allemaal baby’s. Verticale groepen bestaan uit kinderen met verschillende leeftijden, bijvoorbeeld een aantal baby’s en een aantal peuters.

Kunnen alle kinderen naar een kinderdagverblijf?

In bijna alle gevallen kunnen kinderen naar een kinderdagverblijf. De start is van grote betekenis voor het vervolg. Hierbij is de periode van wennen heel belangrijk en ook de rol van de ouders is cruciaal.

Bijna ieder kind heeft bij een kinderdagverblijf weleens een lastige fase. Als ouders en de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf daar goed mee omgaan en kordaat en rustig blijven, is dat vaak zo voorbij. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, waarbij kinderen langere tijd hun draai niet vinden. Een oplossing kan dan zijn om naar kleinschaligere opvang te kijken, bijvoorbeeld een gastouder.

Wat zijn de voordelen van een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf draagt bij aan de ontwikkeling van een kind en is een goede voorbereiding op het basisonderwijs.

Ans Deneer

De begeleiding die je kind in een kinderdagverblijf krijgt, is goed. De medewerkers hebben hart voor kinderen en zijn opgeleid voor het werk dat ze doen.

Daarnaast zijn kinderdagverblijven natuurlijk helemaal gericht op jonge kinderen. De kinderen zijn in een veilige, warme en prettige omgeving. De combinatie van goede begeleiding en een prettige omgeving, zorgt ervoor dat kinderen zich veilig voelen en ontvankelijk zijn voor ontwikkelingsprikkels. Dit betekent dat het ‘grote leren’ kan beginnen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling door veel met de kinderen te praten, samen te zingen, veel spelletjes te doen en ervoor te zorgen dat kinderen zelf en met elkaar volop kunnen spelen. De kinderen leren bovendien veel van elkaar, onder andere door samen spelen, maar ook door naar elkaar te kijken. Een kinderdagverblijf heeft daarom een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.

Tot slot is een kinderdagverblijf, net als een peuterspeelzaal overigens, een ideale voorbereiding op de basisschool. Kinderen die daarnaartoe zijn geweest, hebben vaak een voorsprong en voor hen is de stap naar de basisschool een stuk kleiner.

Kan een kinderdagverblijf voor een kind ook moeilijk zijn?

Op een kinderdagverblijf zijn er over het algemeen meer prikkels dan thuis. Er zijn andere volwassenen en verschillende kinderen. Zeker voor baby’s kan dat veel zijn. Het is daarom belangrijk dat het kinderdagverblijf deze prikkels minimaliseert en bijvoorbeeld bij baby’s veel aandacht heeft voor rust in de groep.

Bij Kinderopvang Humanitas hebben we de opvang van baby’s daarop aangepast. We zijn daarbij geïnspireerd door de aanpak van de Hongaarse pedagoog en kinderarts Emmi Pikler. We zorgen dat de ruimtes rustig zijn ingericht en dat iedere baby veel persoonlijke aandacht krijgt, vooral rond de momenten van voeding en verzorging. Wij zien dat dit heel goed werkt.

In de babygroepen passen de medewerkers zich aan het ritme van de baby aan. Peuters hebben ongeveer eenzelfde dagritme en zij bewegen met de groep mee.

Stellingen over kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven hebben niet altijd een goede naam. Wij legden daarom drie stellingen voor aan Deneer.

Stelling 1: bij een kinderdagverblijf krijgt je kind weinig aandacht, je kind moet wachten tot de pedagogisch medewerker tijd voor hem heeft.

In een kinderdagverblijf zijn kinderen in een groep geplaatst en de pedagogisch medewerkers verdelen hun aandacht over de kinderen. Soms moet een kind even wachten. Maar de pedagogisch medewerkers zijn professionals, zij weten hoe ze hun werk zo kunnen indelen en regelen dat de dag voor de kinderen soepel verloopt.

Stelling 2: een kinderdagverblijf is onpersoonlijk, je kind wordt iedere keer door iemand anders verzorgd.

Kinderdagverblijven werken met vaste medewerkers. De kinderen krijgen daarom te maken met een maximaal aantal volwassenen. Hoeveel is afhankelijk van een aantal variabelen; dit is allemaal door de overheid bepaald en kinderdagverblijven moeten zich daar aan houden.

Stelling 3: een kinderdagverblijf is gevaarlijk, doordat er zo veel kinderen bij elkaar zijn, gebeuren er meer ongelukken.

Jaarlijks controleren de medewerkers het hele kinderdagverblijf en de buitenruimte op plekken die risico’s kunnen vormen. Ook de GGD houdt dit in de gaten. Ongelukjes helemaal voorkomen is niet mogelijk; waar kinderen spelen wordt nu eenmaal gevallen en gestruikeld. Lekker kunnen bewegen is erg belangrijk. We proberen het veilig te maken, maar willen kinderen wel de ruimte laten om volop te bewegen en te ontdekken.

In samenwerking met Ans Deneer, Beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit bij Kinderopvang Humanitas.