Oor baby gehoortest

In de eerste weken na de geboorte krijgt je baby een gehoortest. Met deze test kunnen afwijkingen aan het gehoor worden opgespoord. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gehoorscreening.

Waarom een gehoortest voor je baby?

Een gehoortest voor je baby wordt gebruikt om zo vroeg mogelijk afwijkingen aan het gehoor op te sporen. Een goed gehoor is van belang voor de taalontwikkeling van je baby. Dit is weer belangrijk voor de algemene ontwikkeling van je kindje, omdat taal en spraak een cruciale rol spelen bij het leren en het leggen van sociale contacten.

Hoe eerder een gehoorbeperking wordt ontdekt, hoe eerder er begonnen kan worden met de behandeling. Ook als je baby duidelijk reageert op geluiden, is het nog steeds nodig om de test af te nemen. Je weet dan namelijk nog niet of hij ook alle toonhoogtes kan horen.

Wanneer wordt de gehoortest afgenomen?

De gehoortest wordt in de eerste weken na de geboorte afgenomen. Soms gebeurt dit thuis, in combinatie met de hielprik. In sommige regio’s wordt er op het consultatiebureau een gehoortest afgenomen. Er wordt geen gehoortest meer aangeboden aan baby’s die ouder zijn dan zes weken.

Wat moet jij voor de gehoortest regelen?

In principe hoef je niks zelf te regelen. Een medewerker van het consultatiebureau zal contact met je opnemen om de gehoortest aan te bieden.

Als je baby op de Intensive Care voor pasgeborenen (NICU) ligt, wordt er door medewerkers van het ziekenhuis een aparte gehoorscreening uitgevoerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan de gehoorscreening. Als vervolgonderzoek in het Audiologisch Centrum nodig is, worden de kosten gedekt door je zorgverzekering.

Hoe verloopt de gehoortest?

Je baby krijgt een zacht dopje in het oor, waarmee een zacht geluidje het oor van je baby in wordt gezonden. Een gezond oor reageert hierop door zijn ‘eigen geluidjes’ terug te zenden. Het dopje vangt deze geluidjes op. Een apparaatje kan dan bepalen of het oor goed genoeg werkt. Beide oren worden apart getest.

De gehoortest is niet pijnlijk voor je baby. Het kan zelfs afgenomen worden als je baby slaapt. In feite is dat zelfs ideaal, omdat het stil moet zijn in de kamer om een goede test af te kunnen nemen. Je baby moet zo rustig mogelijk zijn.

Uitslag en daarna

De uitslag is meteen na afloop van de gehoortest beschikbaar. In ongeveer 95% van de gevallen is de gehoortest voldoende en hoeft er geen verder onderzoek te worden gedaan. Je baby hoort dan goed genoeg om te leren praten. Opletten blijft wel van belang, omdat achteruitgang van het gehoor ook pas na de eerste weken kan optreden.

Als de uitslag onvoldoende is, wordt na een week de gehoortest herhaald. Het kan namelijk zijn dat je baby tijdelijk even minder goed hoorde door een verkoudheid of iets dergelijks.

Als de tweede test ook onvoldoende aangeeft, wordt er een derde test afgenomen met een ander apparaatje, dat meet of het geluidssignaal dat het dopje uitzendt wel goed wordt ontvangen in de hersenen. Baby’s die zijn opgenomen op de NICU, langdurig in het ziekenhuis liggen, een wisseltransfusie hebben gehad of die een hersenvliesontsteking hebben gehad, worden meteen met dit apparaat gescreend.

Als ook deze test aangeeft dat je baby onvoldoende hoort, word je doorverwezen naar het Audiologisch Centrum voor een vervolgonderzoek.

Er zijn verschillende redenen waarom de test onvoldoende kan uitvallen. Hierom kan alleen tijdens het vervolgonderzoek in het Audiologisch Centrum vastgesteld worden of je baby gehoorproblemen heeft. Daar word je dan gelijk ingelicht over de mogelijke behandelingen.

Meer informatie

Het RIVM biedt meer informatie over de gehoorscreening.