ouder met kind krijgt kinderbijslag

Het hebben van kinderen is voor velen één van de mooiste dingen in het leven. Natuurlijk is dit geluk niet in geld uit te drukken, maar kinderen opvoeden is niet goedkoop. Een kind kost gemiddeld 17% van het besteedbaar inkomen. Om deze kosten een beetje te verlagen, kunnen ouders in Nederland de kinderbijslag ontvangen.

Wat is de kinderbijslag, en heb je er recht op?

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor het opvoeden van je kindje. Deze bijdrage wordt betaald door de Nederlandse overheid.

De kinderbijslag is een volksverzekering, maar je hoeft hier geen premie voor te betalen. Woon of werk je in Nederland en heb je meerdere kinderen onder de 16 jaar? Dan heb je automatisch recht op kinderbijslag. Dit geldt ook voor eventuele stief- of pleegkinderen.


In samenwerking met Rijksoverheid

Wat moet ik regelen als ik een kind krijg?

Bereid je goed voor met het persoonlijk overzicht van de Rijksoverheid. Vul de vragen in en weet waar je recht op hebt tijdens je zwangerschap en verlof. En wat jij moet regelen als je een kind krijgt.

Vul nu in

Als jouw kind 16 of 17 is, heeft hij recht op kinderbijslag als hij nog naar school gaat, werkeloos is, of zijn inkomsten uit een baantje niet over een bepaald bedrag heen gaan. Gaat hij naar een hogere beroepsopleiding of universiteit, dan vervalt het recht op kinderbijslag.

De kinderbijslag is bedoeld als extra financiële ondersteuning bij de opvoeding, maar je mag dit bedrag zoals jij wil. Je kan bijvoorbeeld het geld ook gebruiken om boodschappen mee te doen, of om rekeningen mee te betalen.

Het kan zijn dat je voor onbepaalde tijd in het buitenland gaat wonen. Na één jaar buiten Nederland te hebben gewoond vervalt dan je recht op kinderbijslag, tenzij je aangeeft dat je in Nederland genoteerd moet blijven worden. Besluit je te emigreren, dan vervalt je recht op Kinderbijslag.

Hoogte kinderbijslag

De kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor iedereen met kinderen. Je hebt er recht op als je werkt, maar ook als je een uitkering hebt. De bijslag wordt hoger als je kind ouder wordt. Een verhoging vindt plaats als je kind 6 jaar wordt, en nog een keer als je kind 12 jaar wordt.

Deze toeslagen gelden vanaf januari 2022:

Leeftijd Hoogte toeslag
Kinderen van 0 t/m 5 jaar €230,69
Kinderen van 6 t/m 11 jaar €280,13
Kinderen van 12 t/m 17 jaar €329,56
SVB.nl

Kinderbijslag aanvragen

De aanvraag van de Kinderbijslag verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na de aangifte van de geboorte van je kindje, krijg je binnen 2 tot 4 weken een brief van de SVB. Daarna kun met behulp van je DigiD de kinderbijslag aanvragen op de site van de SVB. Doe je dit liever niet online, dan kun je ook een papieren formulier opsturen.

Als je al kinderbijslag ontvangt voor je eerste kind, zul je voor volgende kinderen niets hoeven in te vullen. Het SVB zal het bedrag dat je aan kinderbijslag ontvangt dan automatisch aanpassen.

In sommige gevallen zul je wel zelf de geboorte van je kind moeten doorgeven aan de SVB. Dit kan nodig zijn als je kind niet in Nederland is geboren, of als je zelf in het buitenland woont. Ook als je niet binnen één maand na de geboorte van je kindje aangifte doet bij de gemeente, moet je zelf bij de SVB de geboorte aangeven om kinderbijslag te ontvangen.

Wanneer is de uitbetaling van de kinderbijslag?

De Kinderbijslag wordt vier keer per jaar uitgekeerd, aan het einde van elk kwartaal. Dat gebeurt dus in het begin van de maanden januari, april, juli en oktober. De banken keren allemaal op dezelfde dag de bijslag uit.

De betaaldagen in 2022 zijn:

  • 3 januari 2022: kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2021
  • 1 april 2022: kinderbijslag over het eerste kwartaal van 2022
  • 1 juli 2022: kinderbijslag over het tweede kwartaal van 2022
  • 3 oktober 2022: kinderbijslag over het derde kwartaal van 2022

Wanneer je voor de eerste keer bijslag ontvangt hangt af van de geboortedatum van je kindje. Als jouw kindje half februari geboren is, valt deze datum in het eerste kwartaal. Op de eerste dag van het eerste kwartaal was hij dus nog niet geboren. Daarom ontvang je geen kinderbijslag over het eerste kwartaal, maar pas voor het eerst over het tweede kwartaal. Dit zal dan begin juli zijn.

Heb je recht op meer kinderbijslag?

Onder sommige omstandigheden heb je recht op meer dan de standaard kinderbijslag. Als jouw thuiswonende kind een handicap heeft en tussen de 3 en 18 jaar oud is, dan heb je mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Als je kind wegens zijn handicap langere tijd niet thuis woont, kun je hier ook recht op hebben.

De dubbele kinderbijslag werd vroeger ook wel de TOG (Tegemoetkoming voor Ouders met Gehandicapte kinderen) genoemd. Nu is het opgenomen in de kinderbijslag. In sommige gevallen kan je bovenop de dubbele kinderbijslag een bedrag van €2.298,28 (2022) per jaar ontvangen. Dit moet je wel zelf aanvragen. De volgende situaties geven hier recht op:

  • Je bent een alleenstaande ouder
  • Jij of je partner verdient minder dan €5.219 per jaar
  • Je kind heeft intensieve zorg nodig

Als jij en je partner uit elkaar gaan, heeft dit invloed op de kinderbijslag. De partner bij wie het kind woont, zal de bijslag ontvangen. Als jullie een co-ouderschap hebben, kan de bijslag ook verdeeld worden.

Meer informatie

Meer informatie over de kinderbijslag vind je op de site van de SVB en de Rijksoverheid. Bekijk hier op welke tegemoetkomingen je nog meer recht hebt.