pasgeboren kindje, geboren met behulp van PGT, in handen van ouders

Als je een verhoogde kans hebt op een kindje met een ernstige erfelijke aandoening, is zorgeloos zwanger worden lastig. Met PGT (preïmplantatie genetische test) is het mogelijk om via embryoselectie toch zwanger te worden van een kindje zonder deze ziekte. Hoe werkt dit precies?

Wat is PGT?

PGT, voluit preïmplantatie genetische test, is een methode om embryo’s te onderzoeken op een ernstige genetische ziekte. Zo kan voorkomen worden dat je kindje geboren wordt met deze erfelijke aandoening, als die bijvoorbeeld in je familie voorkomt. In de volksmond wordt PGT ook wel ‘embryoselectie’ genoemd.

Omdat de embryo’s worden getest voordat ze zich in je baarmoederwand innestelen, gaat PGT altijd samen met een IVF- of ICSI-behandeling. Bij IVF of ICSI wordt de eicel in het laboratorium bevrucht door een zaadcel. Daarna deelt de bevruchte eicel zich. Wanneer het embryo drie tot vijf dagen oud is, worden er wat cellen afgenomen. Deze cellen worden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van de betreffende ziekte.

Download onze app

#1 Kinderwens- en zwangerschapsapp

Als de ziekte niet wordt aangetroffen in de cellen, wordt het bijbehorende embryo teruggeplaatst in je baarmoeder. Wanneer deze zich innestelt, ben je zwanger van een kindje zonder de erfelijke ziekte.

Wanneer PGT?

Je komt in aanmerking voor PGT als je een verhoogd risico hebt op het krijgen van een kindje met een ernstige genetische aandoening. Bijvoorbeeld wanneer jij, je partner of je eerdere kindje zo’n ziekte heeft. Ook wanneer jij en je partner de ziekte zelf niet hebben, maar wel beiden het gen voor de ziekte dragen, kom je in aanmerking voor PGT. Jullie kunnen dit gen namelijk allebei doorgeven aan je kindje, die daardoor de ziekte wel kan hebben.

Daarnaast kan je gebruik maken van PGT als je een grote kans hebt op miskramen door een chromosomale afwijking.

Voor welke aandoeningen?

Voor een aantal erfelijke aandoeningen is PGT al langer beschikbaar. Klik op het plusje hieronder voor een lijst van de aandoeningen waar al een test voor beschikbaar is.

Erfelijke aandoeningen waarvoor PGT beschikbaar is

Voor elke genetische aandoening is een ‘test op maat’ nodig. Wanneer PGT nog niet eerder is aangevraagd voor een bepaalde ziekte, moet deze eerst ontwikkeld worden. Er wordt dan gekeken of het technisch mogelijk is om voor die ziekte een test te maken.

Voordat er een nieuwe test gemaakt mag worden, moet een speciale indicatie commissie beoordelen of de betreffende ziekte ernstig genoeg is om PGT toe te passen. Met embryoselectie moet zorgvuldig omgegaan worden, dus de procedure is streng. Pas als de commissie beoordeelt dat de ziekte ernstig genoeg is, mag de nieuwe test gemaakt worden.

PGT-traject

Voordat je met een IVF/PGT-traject kan starten, heb je een afspraak met een gynaecoloog of fertiliteitsarts van een IVF-centrum. Deze bekijkt of jij en je partner geschikt zijn voor IVF. Jij wordt hierbij gynaecologisch onderzocht en bij je partner wordt het sperma onderzocht op vruchtbaarheid. Daarna wordt er bij jullie en bij familieleden bloedonderzoek gedaan om genetische informatie te verzamelen.

Wanneer de genetische test ontwikkeld is, kan je beginnen met de IVF- of ICSI-behandeling. Als er een bevruchting tot stand is gebracht, worden er via een biopsie wat cellen opgezogen van de embryo’s. Deze worden in het PGT-centrum van Nederland onderzocht op de genetische ziekte.

Met de genetische test worden gezonde en zieke embryo’s van elkaar onderscheiden. Als uit de test blijkt dat de afgenomen cellen van het embryo de betreffende ziekte niet hebben, dan heeft het embryo deze ziekte ook niet. Vervolgens wordt er één gezond embryo teruggeplaatst in je baarmoeder. De andere niet-zieke embryo’s worden ingevroren voor een eventuele tweede poging.

Kans op zwangerschap

De kans op een zwangerschap met een PGT-traject is zo’n 20% per poging. In Nederland mag je in principe drie pogingen doen. Bij meer dan drie pogingen daalt de kans op een zwangerschap. Bij 40-50% van de stellen lukt het om binnen drie behandelingen zwanger te worden.

Betrouwbaarheid

PGT heeft een betrouwbaarheid van 95-98%. Er is dus nog een kans van 2-5% dat je kindje de aandoening waarop getest is toch heeft. Je kan overwegen om tijdens je zwangerschap prenatale diagnostiek te laten doen om dit zeker te weten.

Waar kan je PGT doen?

In Nederland heeft alleen het Maastricht UMC+ een vergunning voor het uitvoeren van de preïmplantatie genetische test. Het testen van de embryo’s op genetische aandoeningen zal dus daar gebeuren. Voor de andere onderdelen van het PGT-traject kan je ook terecht bij een aantal andere universitaire ziekenhuizen, namelijk UMC Groningen, UMC Utrecht en Amsterdam UMC.

Risico’s van PGT

PGT kent geen risico’s voor je baby. Uit onderzoek bij kinderen tot 6 jaar is gebleken dat het afnemen van de cellen bij het embryo geen schadelijke invloed heeft op een foetus. Ook de ontwikkeling verloopt niet anders dan bij kinderen die via de natuurlijke weg geboren zijn. Wel is er bij het gebruik van IVF/PGT een iets hogere kans op een tweelingzwangerschap.

Voor jou zijn er wel een aantal risico’s. Tijdens de IVF-behandeling krijg je hormonen toegediend om je eierstokken te stimuleren. Zo rijpen er meer eicellen uit die voor de IVF gebruikt kunnen worden. Bij dit proces kan overstimulatie optreden. Dit betekent dat er te veel eicellen gaan rijpen. Je kan hier erg ziek van worden. Daarnaast kunnen bloedingen en infecties optreden. De kans op deze problemen is gelukkig maar een paar procent.

Kosten en vergoeding PGT

De kosten van een PGT-behandeling zijn hoog. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden drie behandelingen uit het basispakket. Wel betaal je je eigen risico. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding die zij bieden. Als het medisch verantwoord is, kan soms een vierde of vijfde behandeling gedaan worden. Deze moet je dan meestal zelf betalen. Een enkele verzekeraar vergoedt wel een vierde en vijfde poging.

Ben je zwanger geworden met behulp van IVF/PGT, dan heb je bij een volgende zwangerschap meestal opnieuw recht op drie pogingen.

Let op: dit is de tijd van het jaar dat je kan overstappen van zorgverzekering. Als je komend jaar verwacht een vruchtbaarheidsbehandeling te krijgen, dan is het verstandig om goed naar je zorgverzekering te kijken. Lees hier alles over in het artikel je zorgverzekering en vruchtbaarheidsbehandelingen. Je kan zorgverzekeringen bijvoorbeeld vergelijken bij Independer.

Emoties rondom PGT

Een IVF/PGT-traject brengt veel emoties met zich mee. Niet alleen omdat je hormonen krijgt toegediend, maar ook omdat je te maken kan krijgen met teleurstellingen en lange periodes van wachten. Het traject kan lang duren, een poging lukt niet altijd in één keer, en soms lukt het helaas helemaal niet. Het kan helpen om er met anderen over te praten of contact met lotgenoten te zoeken.

Alternatief voor PGT

In plaats van PGT, kan je er ook voor kiezen om via de natuurlijke weg zwanger te worden en prenatale screening toe te passen. Je baby wordt dan tijdens je zwangerschap met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie onderzocht op de erfelijke aandoening. Je bent dan al minstens 11 weken zwanger.

Als uit de screening blijkt dat je kindje de ziekte heeft, kom je voor de keuze te staan of je het zieke kindje houdt of dat je de zwangerschap wil afbreken. Dit is voor veel koppels een zware keuze. PGT is een intensief traject, maar biedt hier een alternatief voor.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de website van PGT Nederland?