eiceldonatie vrouw in ziekenhuis

Wanneer je zelf geen eicellen (meer) hebt of een ernstige erfelijke ziekte hebt, kan eiceldonatie uitkomst bieden. De eiceldonor staat dan een eicel af die bevrucht wordt door jouw partner. Vervolgens wordt de bevruchte donor-eicel in jouw baarmoeder geplaatst.

Wanneer je eiceldonatie overweegt zul je goed moeten nadenken over de gevolgen hiervan. Zo kan het vinden van een eiceldonor lastig zijn. Je moet goede afspraken maken met de biologische moeder over haar rol in de opvoeding. Ook lukt het lang niet altijd om gelijk zwanger te worden.

Hoe werkt eiceldonatie?

De techniek achter eiceldonatie is vrijwel dezelfde als die plaatsvindt bij een IVF behandeling. De eiceldonor krijgt een hormoonbehandeling waardoor er meerdere eicellen tegelijk gaan rijpen. Wanneer de eitjes gerijpt zijn worden ze door een punctie uit de eierstok gehaald. Nadat de eitjes bevrucht zijn worden deze in de baarmoeder van de ontvanger geplaatst. De ontvanger gebruikt hiervoor ook hormonen om de baarmoederwand op de bevruchte eicel voor te bereiden. Wanneer deze zich innestelt is er sprake van een zwangerschap. Lees meer over de behandeling zelf onder IVF en ICSI behandeling.

Hoe vind je een eiceldonor?

Het vinden van een eiceldonor is meestal niet eenvoudig. Er zijn drie opties:

1. Een bekende als eiceldonor

In de regel is de eiceldonor een bekende van de ontvanger van de eicel. Dit kan een zus, nichtje of goede vriendin zijn. Bijkomend voordeel van een familielid kan zijn dat het kind een gedeelte van de erfelijke eigenschappen van de ontvanger heeft. Uiteraard moet je goede afspraken maken over de rol van de donor in de opvoeding van het kind.

2. Nederlandse eicelbank

Omdat het afstaan van eicellen best een stevige ingreep is waarbij de donor ook een hormoon behandeling krijgt, zijn er weinig vrouwen die aan onbekenden doneren. Er is door het UMC wel een eicelbank opgezet. De wachtlijst is echter lang. Kijk voor meer informatie de website van het UMC Utrecht.

3. Eicellen uit het buitenland

In Spanje en het Oostblok zijn er minder strenge regels rondom eiceldonatie en kunnen donoren ook een financiële vergoeding krijgen. Om die reden zijn er daar klinieken met anonieme eicellen waar geen wachtlijst voor is. Sommige Nederlandse vrouwen kiezen daarom voor een behandeling in het buitenland.

Eiceldonor worden

Door een aantal eicellen af te staan kun je de innige kinderwens van een ander stel in vervulling laten gaan. Voor jezelf moet je uiteraard een goede afweging maken of je dit wilt. Niet alleen is het afstaan van eicellen een serieuze medische ingreep, maar je moet ook afstand kunnen houden van het kind na de geboorte.

In Nederland wordt dan ook vaak de eis gesteld dat je onder de 30 jaar alleen eicellen kunt afstaan als je zelf al een gezin hebt. Ook omdat de donatie de kans op het zelf krijgen van kinderen zou kunnen verkleinen.

Wetgeving rond eiceldonatie

In Nederland zijn er een aantal wetten en regels rond eiceldonatie. De eiceldonor mag de eicel niet om financiële redenen afstaan. Wel mag de donor een onkostenvergoeding ontvangen voor medische kosten, reiskosten en bijvoorbeeld opvangkosten van de kinderen.

De donatie mag niet anoniem plaatsvinden. Wanneer er sprake is van een onbekende donor krijgt de ontvanger wel de uiterlijke en sociale kenmerken van de donor te horen. Zo weet je vooraf bijvoorbeeld de kleur ogen, haar en de opleiding en beroep van de eiceldonor. Wanneer het kind 16 jaar oud is kan het de persoonsgegevens van de donor opvragen en contact met de donor zoeken.

Afspraken tussen ontvanger en eiceldonor

In de regel is een eiceldonor een bekende van de ontvanger van de eicel. Het is dan belangrijk om goede afspraken te maken over de opvoeding van het kind. Ook is het verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen. De biologische moeder kan later immers over sterkere moedergevoelens blijken te beschikken dan ze nu inschat.

Het is ook verstandig af te spreken of en wanneer je het kind vertelt hoe het verwekt is. Daarnaast is het zinvol af te spreken in hoeverre de biologische moeder zich met de opvoeding mag bemoeien.

Kans op zwangerschap bij een eiceldonatie

De kans op een succesvolle zwangerschap is afhankelijk van verschillende factoren. Van belang is vooral de leeftijd van de eiceldonor. Uit cijfers uit de V.S. blijkt dat een eiceldonatie in gemiddeld 30% van de gevallen tot een voldragen zwangerschap leidt.

Kosten van een eiceldonatie

Wanneer een bekende haar eicellen doneert worden de kosten van de behandeling op naam van de ontvanger van de eicel gezet. De verzekeraar van de ontvanger zal dan ook de medische kosten betalen. Voor deze kosten gelden dezelfde regels als voor een IVF behandeling. De ontvanger mag maximaal 42 jaar oud zijn en er worden maximaal drie pogingen vergoed. Lees meer over je zorgverzekering en vruchtbaarheidsbehandelingen.

Het UMC Utrecht verwacht dat het ontvangen van eicellen uit de nieuwe eicelbank minimaal €4.000 gaat kosten. Of de kosten hiervan vergoed zullen worden is nog niet bekend.

Lotgenoten via Freya

De geestelijke belasting van een eiceldonatie kan groot zijn. De onmogelijkheid om kinderen van jezelf te krijgen kan een last voor jou en jullie relatie zijn. Daarnaast kan de beslissing om voor eiceldonatie te kiezen moeilijk zijn. Ook kan de teleurstelling van (weer) een mislukte poging groot zijn.

Patiëntenvereniging Freya geeft meer informatie over vruchtbaarheidsproblemen en kan zorgen voor contact met lotgenoten.