azoöspermie microscoop mesa pesa tese

Azoöspermie is het afwezig zijn van zaadcellen in het sperma. Hierdoor kun je niet via natuurlijke weg zwanger worden. Soms kunnen er door middel van een MESA, PESA of TESE behandeling toch zaadcellen gevonden worden. Dit zaad kan dan gebruikt worden om door middel van ICSI een eicel te bevruchten.

Azoöspermie kan veroorzaakt worden doordat de zaadcellen ergens tegengehouden worden, of omdat ze niet aangemaakt worden. Voor beide bestaat er een behandelmethode.

Obstructieve azoöspermie

Bij obstructieve azoöspermie worden er wel zaadcellen aangemaakt, maar kunnen die niet het sperma bereiken. Dit komt bijvoorbeeld door een verstopte zaadleider. Een MESA of PESA behandeling kan in dit geval soms uitkomst bieden.

Niet-obstructieve azoöspermie

Bij niet-obstructieve azoöspermie rijpen er geen of nauwelijks zaadcellen. Met een TESE behandeling kan soms toch wat zaad gevonden worden.

Vaststellen van azoöspermie

Wanneer het een stel gedurende langere tijd niet lukt om een kind te verwekken zal er een standaard onderzoek plaatsvinden. Bij de man zal er voornamelijk gekeken worden naar de kwaliteit van het zaad.

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van azoöspermie zal er verder onderzocht worden of dit komt doordat het zaad geen doorgang vindt (obstructieve azoöspermie) of dat er helemaal geen zaadcellen geproduceerd worden (niet-obstructieve azoöspermie).

MESA of PESA bij obstructieve azoöspermie

Obstructieve azoöspermie kan zijn ontstaan door een ongeval of infectie van de zaadleider. Ook kan een mislukte hersteloperatie van een sterilisatie de oorzaak zijn. Door middel van een ingreep kan er in dit geval zaad direct uit de bijbal gehaald worden. Er zijn twee behandelmethoden.

MESA behandeling

MESA staat voor microchirurgische epididymale sperma aspiratie. Dit is een ingreep waarbij onder algehele narcose wordt geprobeerd wat zaad uit de bijbal te verkrijgen.

PESA behandeling

PESA staat voor percutane epididymale sperma aspiratie. Hierbij wordt de bijbal plaatselijk verdoofd. Vervolgens wordt er een kleine naald in de bijbal gestoken waardoor wat zaad wordt opgezogen. Een PESA behandeling slaagt in ongeveer 60% van de pogingen.

Wanneer de MESA of PESA ingreep geslaagd is, wordt het verkregen zaad ingevroren.

TESE behandeling bij niet-obstructieve azoöspermie

Soms wordt de weg voor de zaadcellen niet versperd, maar rijpen er erg weinig zaadcellen tot ze volwassen zijn. In dit geval kan TESE (Testiculaire Sperma Extractie) soms uitkomst bieden. Bij deze ingreep wordt in plaat van de bijbal de teelbal zelf geopend. Vervolgens wordt er een stukje weefsel weggenomen. Hierin wordt vervolgens gespeurd naar mogelijk aanwezige zaadcellen.

MESA, PESA en TESE in combinatie met ICSI

In dit artikel wordt de ICSI behandeling uitgebreid beschreven. In het kort komt het erop neer dat een vrouw een aantal eicellen afstaat. Vervolgens worden deze geïnjecteerd met één goede zaadcel van de man. Op die manier is er slechts één goede zaadcel nodig om een bevruchting mogelijk te maken. Daarna wordt de bevruchte eicel teruggeplaatst in de baarmoeder.

In de praktijk vindt de MESA, PESA of TESE ingreep plaats voordat de vrouw door middel van een punctie enkele eicellen afstaat. Na de punctie wordt het ingevroren zaad ontdooid en worden één of meerdere eicellen hiermee bevrucht. De bevruchte eicel wordt vervolgens teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw.

Vergoeding MESA, PESA, TESE door zorgverzekering

Sinds 2013 worden de eerste drie MESA, PESA en TESE behandelingen in combinatie met een ICSI behandeling door je zorgverzekering vergoed. De vrouw mag hierbij maximaal 42 jaar oud zijn. Je betaalt wel eigen risico en eventueel een eigen bijdrage voor sommige medicijnen.

Je behandelcentrum kan je van meer informatie voorzien. Neem daarnaast contact op met je verzekeraar om eventuele voorwaarden te controleren.

Let op: dit is de tijd van het jaar dat je kan overstappen van zorgverzekering. Als je verwacht komend jaar een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan, dan is het verstandig goed naar je zorgverzekering te kijken. Lees hier alles over in ons artikel je zorgverzekering en vruchtbaarheidsbehandelingen. Je kan zorgverzekeringen onder andere vergelijken bij Independer.

Lotgenoten

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen een zware belasting voor je zijn. Patiëntenvereniging Freya biedt informatie en de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten.