Vrouw bereidt gesprek over zwangerschap met haar werkgever voor

Deze pagina bevat extra informatie voor de pers rondom het persbericht "90% van de zwangere vrouwen kent haar rechten op de werkvloer niet".

90% van de zwangere vrouwen kent haar rechten op de werkvloer niet

LEIDEN, 22 mei 2019 – In de wet liggen een aantal rechten vast die vrouwen tijdens hun zwangerschap beschermen. In de praktijk worden deze wetten lang niet altijd toegepast: maar liefst 90,7% van de vrouwen geeft aan niet bekend te zijn met haar rechten. Door een gebrek aan informatievoorziening wordt de zwangere vrouw niet goed beschermd, zo blijkt uit onderzoek van informatieplatform 24Baby.nl onder 2.463 respondenten.

Als een zwangere vrouw op de werkvloer te maken krijgt met zwangerschapsdiscriminatie, weet slechts één op de vijf vrouwen waar ze een klacht kan indienen (19,3%). Bovendien voelen veel vrouwen zich bezwaard om voor hun rechten op te komen. Zo meldt een van de respondenten: “Ik wil niet overkomen als een zeur.”

83% niet ingelicht door werkgever

De werkgever heeft een belangrijke rol in het opvolgen van de rechten van zwangere vrouwen. Dit begint al bij het voorlichten. Hoewel het informeren van zwangere werknemers wettelijk verplicht is, geeft 83% van de respondenten aan niet of nauwelijks geïnformeerd te zijn door haar werkgever. Daarnaast reageren werkgevers vaak terughoudend op het nieuws van een zwangerschap. Zo gaf een respondent als voorbeeld: “De reactie was: ‘Leuk voor jou, maar slecht voor de zaak.’”

Zwangerschapsdiscriminatie gebeurt nog te vaak

Helaas blijkt uit het onderzoek dat zwangerschapsdiscriminatie nog regelmatig voorkomt. Van de vrouwen die zware fysieke arbeid verrichten voor hun werk, moest bijna een kwart hiermee doorgaan tijdens de zwangerschap (23,2%). Ruim 30% van de vrouwen die daar behoefte aan hadden, mocht van de werkgever geen extra pauze nemen (30,5%).

Checklist voor zwangere werknemers

Het niet naleven van de rechten van zwangere vrouwen op de werkvloer lijkt vooral te worden veroorzaakt door een gebrek aan kennis, zowel bij werkgever als werknemer. Bovendien voelen vrouwen zich vaak bezwaard om hun werkgever hiermee ‘lastig te vallen’. Daarom introduceert 24Baby.nl een ‘Checklist Zwangerschap en werk’ voor werkende zwangeren.

Fabienne Janssen Lok, redacteur bij 24Baby: “Onbewuste zwangerschapsdiscriminatie is een groot probleem. Wij maken met onze informatie en deze checklist graag deel uit van de oplossing. Ons doel is om met deze checklist zwangere vrouwen een houvast te bieden om goed beslagen ten ijs te komen in de communicatie met hun werkgever.”

-EINDE-

Noot voor de redactie, niet ter publicatie

Voor vragen, verdere informatie en/of interviewverzoeken, neem contact op met Fabienne Janssen Lok | fabienne@24baby.nl | +31 6 8205 4672

Link naar de Checklist: https://www.24baby.nl/zwanger/wat-regelen/checklist-zwanger-werk/

Over het onderzoek

Het onderzoek is in mei 2019 uitgevoerd onder 2.463 (aanstaande) moeders, door middel van een online vragenlijst. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.24baby.nl/onderzoek/zwanger-werk-survey/

Over 24Baby.nl

24Baby.nl is de grootste website op het gebied van zwangerschap en baby’s. Als onafhankelijke informatiebron streeft de website ernaar om (aanstaande) ouders van volledige en betrouwbare informatie te voorzien.

Methoden

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online survey met 32 vragen over de ervaring van (aanstaande) moeders rondom hun zwangerschap op het werk. 2.463 vrouwen in loondienst die zwanger zijn of dit recent geweest zijn, hebben de survey ingevuld.

Over 24Baby

www.24baby.nl is de grootste website op het gebied van zwangerschap en baby’s. Als onafhankelijke informatiebron streeft de website ernaar om (aanstaande) ouders van volledige en betrouwbare informatie te voorzien. In 2015, 2016 en 2017 werd 24Baby.nl verkozen tot beste Website van het Jaar in de categorie Gezondheid.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de website 24Baby.nl? Neem dan contact op met Fabienne Janssen Lok: fabienne@24baby.nl