Kinderwens onder jongeren

Deze pagina bevat extra informatie voor de pers rondom het persbericht "Helft van de jongeren zou abortus plegen bij ongewenste zwangerschap"

Naar aanleiding van het onderzoek schreven we zelf het artikel ‘Grote kinderwens onder jongeren‘. Hierin vind je extra informatie naast het persbericht.

Helft van de jongeren zou abortus plegen bij ongewenste zwangerschap

Leiden, 22 februari 2018 – Bijna 50 procent van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar zou abortus plegen bij een ongewenste zwangerschap. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van 24Baby.nl onder ruim duizend jongeren.

In het onderzoek werd de jongeren gevraagd naar hun kinderwens. Hoewel bijna 80% aangeeft later één of meer kinderen te willen, zou 47% het kind laten weghalen bij een ongewenste zwangerschap. In de resultaten valt op dat vooral gymnasiasten (54%), in vergelijking met andere opleidingsniveaus, abortus zouden plegen.

Volgens kindercoach Daniëlle van den Burg neigen jongeren naar deze keuze, omdat ze de impact van een abortus niet begrijpen: “Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich nog niet genoeg inleven in die situatie. Bovendien zijn hun hersenen nog niet voldoende gerijpt om de gevolgen te overzien.”

Jongens en meisjes denken hetzelfde over een eventuele ongeplande zwangerschap. Uit het onderzoek kwamen geen significante verschillen tussen beide groepen. In een dergelijke situatie kiezen beide het meest voor abortus, waarna het kind houden volgt met 39%. Het kind laten adopteren (7%) of naar een pleeggezin sturen (7%), zijn minder populaire opties.

Grote kinderwens onder jongeren

Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft 80% een kinderwens. Hun eerste kind krijgen ze het liefst tussen hun 25ste en 30ste levensjaar (53%). Dit komt overeen met de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in 2017 hun eerste kind kregen: 29,8 jaar. Bij de mannen ligt die leeftijd in de praktijk iets hoger; zij worden gemiddeld op hun 34ste voor het eerst vader.

De leeftijd waarop jongeren hun eerste kind willen krijgen, verschilt weinig per opleidingsniveau. Alleen onder VMBO’ers is er een grote groep die tussen hun 20ste en 25ste voor het eerst ouder willen worden (28%). Onder gymnasiasten bestaat juist een grote groep die hun eerste kind tussen hun 30ste en 35ste wil krijgen (29%).

Bij voorkeur 2 kinderen

Van de groep jongeren die een kinderwens heeft, overweegt 15% ook een kind te nemen zonder partner. Ook willen de meeste een gezin met 2 kinderen (59%). Daarna volgt een gezin met 3 kinderen (23%). Slechts 6% wil maar één kind en 12% wil 4 kinderen of meer. Jongens en meisjes denken hetzelfde over hun kinderwens.

Abortus, houden, adoptie of pleeggezin

Ondanks de grote kinderwens onder jongeren zou toch 47% kiezen voor een abortus bij een ongewenste zwangerschap. Een minder grote groep zou het kind houden (39%) en een nog kleinere groep zou het kind afstaan ter adoptie (7%) of aan een pleeggezin (7%). De keuze om abortus te plegen bij een ongewenste zwangerschap is hoger naar mate het opleidingsniveau toeneemt. Van de jongeren op het VMBO zou 42% het kind laten weghalen, op het gymnasium is dit 54%. HAVO en VWO zitten er tussenin met respectievelijk 43% en 47%.

Hoe jonger, hoe minder abortus

Vooral jongeren van 17 jaar zouden voor een abortus kiezen (54%). Bij jongeren van 18 jaar neemt deze groep af (43%), maar ook de jongere respondenten kiezen minder vaak voor een abortus. Bij de 14-jarigen loopt dit al terug naar 39% en bij de 13- en 12-jarigen zou respectievelijk 28% en 25% van de jongeren kiezen voor een abortus. Jongeren van 12 t/m 14 kiezen er liever voor om het kind te houden (51%).

Methoden

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online survey met 8 vragen over de kinderwens van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 1.008 jongeren hebben de survey ingevuld, waarna de resultaten zijn geanalyseerd.

Onderzoek onder jongeren door jongeren

Voor dit onderzoek heeft 24Baby.nl samengewerkt met 7 jongeren van het Bonaventuracollege Burggravenlaan. Zij hebben de respondenten verzameld en samen met 24Baby.nl de data geanalyseerd. Deze samenwerking kwam voort uit een projectweek, georganiseerd door Technolab Leiden, waarin de scholieren de challenge kregen om binnen 4 dagen de landelijke media te halen.

Over 24Baby.nl

www.24baby.nl is de grootste website op het gebied van zwangerschap en baby’s. Als onafhankelijke informatiebron streeft de website ernaar om (aanstaande) ouders van volledige en betrouwbare informatie te voorzien. Afgelopen drie jaar werd 24Baby.nl verkozen tot beste Website van het Jaar in de categorie Gezondheid.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de website 24Baby.nl? Neem dan contact op met 24Baby: anouk@24baby.nl of bel 06 578 230 63.