Onderzoek
Kinderwens onder jongeren

Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft 80% een kinderwens. Hun eerste kind krijgen ze het liefst tussen hun 25ste en 30ste levensjaar (53%). Ook willen de meeste een gezin met 2 kinderen (59%). Dit blijkt uit een onderzoek dat wij samen met jongeren van het Bonaventuracollege Burggravenlaan uitvoerden onder ruim duizend jongeren.

Grote kinderwens onder jongeren

Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar een kinderwens heeft. Hun eerste kind krijgen ze het liefst tussen hun 25ste en 30ste levensjaar (53%). Dit komt overeen met de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in 2017 hun eerste kind kregen: 29,8 jaar. Bij de mannen ligt die leeftijd in de praktijk iets hoger; zij worden gemiddeld op hun 34ste voor het eerst vader.

De leeftijd waarop jongeren hun eerste kind willen krijgen, verschilt weinig per opleidingsniveau. Alleen onder VMBO’ers is er een grote groep die tussen hun 20ste en 25ste voor het eerst ouder willen worden (28%). Onder gymnasiasten bestaat juist een grote groep die hun eerste kind tussen hun 30ste en 35ste wil krijgen (29%).

Bij voorkeur 2 kinderen

Van de groep jongeren die een kinderwens heeft, overweegt 15% ook een kind te nemen zonder partner. Ook willen de meeste een gezin met 2 kinderen (59%). Daarna volgt een gezin met 3 kinderen (23%). Slechts 6% wil maar één kind en 11% wil 4 kinderen of meer. Jongens en meisjes denken hetzelfde over hun kinderwens.

De keuzes van jongeren bij een ongewenste zwangerschap

Opvallend zijn de keuzes van jongeren bij een ongewenste zwangerschap. Ondanks de grote kinderwens zou namelijk 47% toch kiezen voor een abortus in zo’n situatie. De keuze om abortus te plegen bij een ongewenste zwangerschap is hoger naar mate het opleidingsniveau toeneemt. Van de jongeren op het VMBO zou 42% het kind laten weghalen, op het gymnasium is dit 54%. HAVO en VWO zitten er tussenin met respectievelijk 43% en 47%.

Volgens kindercoach Daniëlle van den Burg neigen jongeren naar deze keuze, omdat ze de impact van een abortus niet begrijpen: “Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich nog niet genoeg inleven in die situatie. Bovendien zijn hun hersenen nog niet voldoende gerijpt om de gevolgen te overzien.”

Jongens en meisjes denken hetzelfde over een eventuele ongeplande zwangerschap. Er waren namelijk geen significante verschillen tussen beide groepen. In een dergelijke situatie kiezen beide het meest voor abortus, waarna het kind houden volgt met 39%. Het kind laten adopteren (7%) of naar een pleeggezin sturen (7%), zijn minder populaire opties.

Hoe jonger, hoe minder abortus

Vooral jongeren van 17 jaar zouden voor een abortus kiezen (54%). Bij jongeren van 18 jaar neemt deze groep af (43%), maar ook de jongere respondenten kiezen minder vaak voor een abortus. Bij de 14-jarigen loopt dit al terug naar 39% en bij de 13- en 12-jarigen zou respectievelijk 28% en 25% van de jongeren kiezen voor een abortus. Jongeren van 12 t/m 14 kiezen er liever voor om het kind te houden (51%).

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd middels een online survey met 8 vragen over de kinderwens van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 1.008 jongeren hebben de survey ingevuld, waarna de resultaten zijn geanalyseerd.

Onderzoek onder jongeren door jongeren

Voor dit onderzoek heeft 24Baby.nl samengewerkt met 7 jongeren van het Bonaventuracollege Burggravenlaan. Zij hebben de respondenten verzameld en samen met 24Baby.nl de data geanalyseerd. Deze samenwerking kwam voort uit een projectweek, georganiseerd door Technolab Leiden, waarin de scholieren de challenge kregen om binnen 4 dagen de landelijke media te halen.