Blog
Baby met friese jongensnamen

Je hoopt nooit in de situatie te komen, maar als het nodig is ben je blij als je weet hoe het reanimeren van je baby moet. Reanimatie is nodig als iemand een stilstand heeft van adem of bloedcirculatie. Reanimatie kan levens redden, dus ook van je baby.

Reanimatie bestaat uit het geven van beademingen en borstcompressies met als doel het rondpompen van zuurstofrijkbloed. Hierdoor kan schade aan vitale organen zoals de hersenen en het hart worden voorkomen.

Richtlijn reanimeren baby

De Nederlandse Reanimatieraad is onder andere verantwoordelijk voor lesprogramma’s en trainingen over reanimatie. Zij hebben vanuit deze rol ook de het document Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals (pdf) geschreven. Hierin staat stapsgewijs omschreven hoe te handelen indien reanimatie nodig is bij je baby.

Wij adviseren iedereen bovenstaande document te lezen. Mocht ooit de onfortuinlijke situatie zich voordoen dat je deze kennis nodig hebt, kan dit het verschil tussen leven en dood zijn.