Blog
Baby met friese jongensnamen

China heeft de afgelopen tijd van 2.000 van de knapste koppen ter wereld DNA verzameld. In het grootste genetisch onderzoeksinstituut ter wereld, BGI, wordt nu hard gewerkt om dit DNA te ontrafelen. Het uiteindelijke doel is om iedere nieuwe generatie Chinezen een tot 15 punten hoger IQ mee te geven. Een artikel hierover in Vice werd deze week opgepikt door de internet gemeenschap en duizenden keren gedeeld op sociale media.

Hoe werkt het?

Zo’n 2000 mensen werden geselecteerd op basis van hun cv, wetenschappelijke publicaties en scores bij officiële IQ testen. Op basis van het DNA van deze groep wordt er gekeken welke combinaties van genen leiden tot een hoger IQ. Het is niet zo dat de Chinezen vervolgens van plan zijn om het DNA van de ideale baby ‘in elkaar te zetten’. Het selecteren gaat op basis van IVF met een extra onderzoek om het beste embryo te selecteren.

Een stel moet verschillende eicellen en wat zaad afstaan. In een lab kunnen de eicellen dan bevrucht worden en kan er vervolgens getest worden op het nieuwe DNA. Het ontstane embryo met de meeste aanleg voor een hoge intelligentie kan dan in de baarmoeder teruggeplaatst worden. Op die manier krijgen de ouders een kind dat ze normaal ook hadden kunnen krijgen, maar wel eentje met een net iets hoger IQ dan een gemiddeld kind van ze zou hebben. In theorie leidt dit binnen een paar generaties tot een extreem intelligente groep mensen.

Moeten we dat willen?

Hoewel uit het artikel blijkt dat een overgrote meerderheid van de Chinezen voor dit soort onderzoek is, zijn we in het westen toch wat huiveriger. Selectie op intelligentie kan voor een sociale kloof zorgen. Niet iedereen kan immers de kosten van zo’n selectie betalen. Maar nog enger wordt het als we bedenken dat er ook op andere zaken getest kan worden. Geen mensen met rood haar meer? Geen linkshandigen? Of selectie op basis van aanleg voor religieus zijn of analytisch denken? En wat als we deze selectie gaan verplichten?

Testen in Nederland

Maar ook in Nederland worden op dezelfde wijze embryo’s op hun DNA getest. In Nederland heet dat preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) en kan in bijzondere gevallen worden toegepast als je een ernstige genetische aandoening hebt. Om te voorkomen dat je kind dezelfde ernstige ziekte krijgt kan vooraf een embryo worden geselecteerd.

Een reguliere test is de combinatietest. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke afwijkingen van het DNA, zoals het hebben van een extra chromosoom 21 bij het syndroom van Down. Bij de 20-wekenecho wordt er gekeken naar de gehele ontwikkeling van de baby. Na een vruchtwaterpunctie wordt er echt naar het DNA zelf gekeken en kan bijvoorbeeld het syndroom van Down met zekerheid worden vastgesteld.

Hoe ver willen we gaan?

Wanneer één van de ouders een ernstige spierziekte heeft en de kans 50% is dat hun kind deze ziekte ook zal hebben, zal PGD in de ogen van velen een optie moeten zijn. De kans dat hun kind dezelfde ziekte krijgt kan daarmee van 50% naar vrijwel 0 worden teruggebracht.

Maar wat als de kans op een ernstige ziekte 1% is? Of wanneer er een verhoogde kans is op veelvoorkomende ziekten als kanker of hartklachten op latere leeftijd? Waar leg jij de grens?

De Chinese superbaby

Met de Chinese superbaby zal het ook zo’n vaart nog niet lopen. Er zijn zoveel genen betrokken bij de bepaling van intelligentie dat het uitzoeken van het immense aantal combinaties daarvan vrijwel onmogelijk zal zijn. Daarnaast speelt de omgeving een enorme rol bij het bereiken van de uiteindelijke intelligentie. De IVF behandeling is zwaar, duur en helaas ook niet altijd succesvol.